Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

Petra Štamfestová  je odborná asistentka na katedře strategie Fakulty podnikohospodářské VŠE a vědecký pracovník Centra. Mezi její odborné zájmy patří správa společností, rodinné podnikání a finance podniku. Je autorkou 30 publikací včetně článku v časopise s impakt faktorem.