Vedlejší specializace NextGen Consulting

Vedlejší specializace 3NG NextGen Consulting se zaměřuje na aktivní vyhledávání příležitostí pro úspěšný rozvoj již existujících firem. Jejím cílem je rozvíjet strategické a tvůrčí myšlení jako klíčový aspekt úspěšného růstu a výkonnosti podniku.

Podniky dnes čelí novým výzvám, které jsou spojené s  komplexními problémy často bez jakékoli vazby na minulý vývoj. Ve vedlejší specializaci Vás naučíme, jak se s tím vypořádat, tj.

  • jak být více generalistou a vidět to, čemu dnes říkáme „big picture“,
  • jak řešit problémy z  multidisciplinárního pohledu a přicházet s  nápady, které jsou kreativní, tj. využívají např. analogii z  jiných byznysů,
  • jak propojovat firemní, celospolečenskou i ekologickou udržitelnost podnikání.

Vedlejší specializace věnuje náležitou pozornost i  rodinným firmám, které představují nejčastější organizační formu podnikání, a ve kterých je propojování rodiny a podnikání strategické povahy.

Klíčové znalosti a dovednosti v  povinných předmětech jsou dále rozvíjeny vyváženou kombinací volitelných kurzů zaměřených na kritické myšlení, analytické a komunikační dovednosti.

Uplatnění najdete v  konzultačních společnostech, ve vnitropodnikových poradenských odděleních, ale také jako manažeři a nástupci v rodinných firmách.

Více informací naleznete také v prezentaci níže, kterou si můžete stáhnout.

Povinné předměty

Kód předmětu Název předmětu Garant ECTS Forma výuky
3SG812/712 Strategie růstu* Ing. Ladislav Tyll, Ph.D., MBA 6 4/0
3SG551/556 Design Thinking a antropologie ve strategii* prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc. 6 4/0
3SG830/835 Strategie v rodinných firmách* prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. 6 4/2

Volitelné předměty (nutno zvolit min. 12 kreditů)

Kód předmětu Název předmětu Garant ECTS Forma výuky
3SG417 Kritické myšlení ve futurologii Ing. Senta Čermáková 3 2/0
3SG823 Hodnota firmy prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc. 6 4/0
3SG840/3SG845 Rozvoj komunikačních dovedností prof. Ing. Jiří Dvořáček, CSc. 6 2/2
3SG846 Data Strategy doc. Ing. Ondřej Machek, Ph.D. 6 4/0
3SG847 Design Thinking a antropologie ve strategii prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc. 6 4/0
3SG848 Green and sustainable ecosystems Ing. et Ing. Josef Krause, Ph.D. 6 4/0
4IT551 From learning to machine learning Ing. Senta Čermáková 6 2/2

* dle identu probíhá výuka česky nebo anglicky

Pro přijetí do vedlejší specializace NextGen Consulting je třeba projít výběrovým řízením.

Mezi firemní partnery, kteří se aktivně podílejí na výuce ve vedlejší specializaci, patří: