Poslání

Historicky, vzhledem k období 1946 – 1989, nemáme v České republice rodinné firmy, který by existovaly po několik generací jako ve vyspělých zahraničních ekonomikách. Z tohoto důvodu nemáme v České republice ani zkušenost s předáváním rodinné firmy mezi generacemi. Jednou z klíčových charakteristik našeho Centra pro rodinné firmy je proto přenášet tuto zkušenost do České republiky ze zahraničí a ve spolupráci s českými rodinnými firmami budovat špičkové know-how pro správu a řízení rodinných firem.

Proč tu jsme? Usilujeme o trvalou prosperitu rodinného podnikání.

Jak to děláme?

 • Vzděláváme.
  • Jako první v České republice vyučujeme česky a anglicky vedlejší specializaci Rodinná firma.
  • Přednášíme na předních zahraničních univerzitách a publikujeme v prestižních mezinárodních časopisech.
  • V našem týmu máme jak zkušené akademiky, tak odborníky z praxe.
 • Podporujeme.
  • Navigujeme v procesu nástupnictví, řízení a správy rodinných firem.
  • Přinášíme know-how ze zahraničí, kde rodinné firmy mají mnohdy i více než staletou historii.
  • Prosazujeme zájmy rodinných firem na regionální i evropské úrovni.
 • Spolupracujeme.
  • Propojujeme české rodinné firmy a naše studenty.
  • Seznamujeme se a sdílíme zkušenosti.
  • Na naše akce přijíždějí špičkoví odborníci z celého světa.