Co pro vás děláme

Centrum se zabývá získáváním a zpracováním důkazů pro manažerská rozhodnutí. Evidence-based management je vědomé používání čtyř zdrojů důkazů jako základu pro rozhodování: Výstupy vědeckého výzkumu, spolehlivá organizační data, reprezentativní informace od zúčastněných stran a expertní znalost odborníků a manažerů praktiků.

Naším posláním je zpřístupňovat EBMgt odborné veřejnosti za účelem zkvalitňování jejich rozhodování.

 

Čím se zabýváme:

Zpracováváme systematické rešerše literatury a metaanalýzy jako podklad pro vaše důležitá manažerská rozhodnutí

Připravujeme pro vás pod Institutem Managementu užitečné kurzy. Neučíme mýty, naopak vám mýty ukážeme.

Píšeme pro vás popularizační články, například do HN

Ověřujeme výroky vašich manažerů (je výrok založený na faktech, nebo se jedná o mýtus?)

 

Jste manažerem(kou) a chcete si u nás nechat vypracovat odbornou rešerši na téma, které řešíte nebo o kterém budete rozhodovat? Napište na e-mail: david.prochazka.km@vse.cz