O nás

Centrum pro výzkum pracovního prostředí (CWER) má za cíl zkoumat proměny práce a pracovního prostředí a jejich sociální a kulturní aspekty. Zájem je upřímen na související vlivy na jednotlivce v kontextu rozličných pracovních procesů. Výzkumníci CWER provádí výzkum a poradenství pro různé organizace a veřejný sektor. Centrum je součástí Vysoké školy ekonomické v Praze.

Výzkumná témata CWER:

  • Pracovní prostředí zaměřeno na člověka (human-centred workplace): lidský kapitál, produktivita a související tenze, identity spojené s prací.
  • Fyzické pracoviště: dizajn a struktura pracovního prostředí
  • Digitální pracoviště: digital twinning, využití XR technologií, digitální pracovní prostředí
  • Metodologie: etnografie pracovního prostředí, digitální etnografie, zapojení nástrojů virtuální reality do etnografie

Záměrem CWER je:

  1. Udržet akademické debaty o práci, pracovištích a souvisejících procesech v kontaktu s probíjajícími změnami. CWER provádí teoretický a empirický výzkum pracovišť a produkuje akademické články, které jsou publikovány v tematicky relevantních odborných časopisech, editovaných vydáních a monografiích.
  2. Podporovat vztahy s jinými centry výzkumu pracoviště v regionu střední Evropy a také v širším evropském a globálním kontextu.
  3. Spolupracovat s firmami v regionu a odpovídat na relevantní otázky veřejné politiky na lokální a evropské úrovni.

Jakékoliv další dotazy adresujte vedoucímu CWER:

Marko Orel, PhD
Phone: +420 775 167 774
E-mail: marko.orel@vse.cz