Služby

Centrum pro výzkum pracoviště je otevřeno spolupráci v následujících oblastech:

  1. Smluvní výzkum a výzkum policy zaměření na individuální potřeby organizace při designování pracoviště nebo coworkingového prostoru.
  2. Výzkumné projekty na evropské úrovni související se studiem soudobých výzev, kterým čelí dnešní pracoviště.
  3. Individuální konzultace fyzických proměn pracovišť nebo zavádění nových digitálních nástrojů do pracovních procesů.
  4. Výzkumné zprávy a white papery převádění akademických poznatků pro věřejnost.