Práce s korporacemi

V rámci předmětu 3MA345 Management udržitelnosti se zapojujeme do řešení problémů udržitelnosti v nadnárodních korporacích. Spolupráce probíhá například s firmami IKEA, SKANSKA nebo ČSOB. Firmy na základě výsledků této spolupráce realizují konkrétní opatření ke zvýšení udržitelnosti.

Další důležitou aktivitou Centra managementu udržitelnosti je vypracovávání oponentských posudků, ať už jde o oponování různých strategických dokumentů nebo analýz, které si korporace vypracovávají vlastními silami nebo jsou vypracovávány konzultantskými společnostmi.