Hlavním posláním IM je účinně zapojovat akademický potenciál fakulty do řešení aktuálních problémů podnikové praxe a postupně sbližovat tato dvě často odlišná prostředí.

 

V rámci exekutivního vzdělávání se pracoviště Institutu managementu soustřeďují na vzdělávací aktivity pro externí tuzemské i zahraniční klienty, a to zejména prostřednictvím mezinárodního MBA programu a jednorázových exekutivních kurzů.

Centra excelence představují společnou platformu pro interdisciplinární týmovou spolupráci mezi fakultními pracovišti a praxí, orientovanou vedle aktivit smluvního výzkumu i na vzdělávací a další aktivity.

 

Centra excelence

Hlavní partneři

ČEZ distribuce
GasNet
NET4GAS
Pražská plynárenská

Partneři

beznoska
CSGM
deluvis Advisory
dentons eu
Havel a partners
Klokočka (Studio 33)
Likos
NWT
USSPA