Kurz Strukturální a regionální politika Evropské unie zaměřená na podporu podnikání v termínu 2.9.-3.12.2022

V září zahajujeme vzdělávací projekt Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, který se koná pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Kurz připravuje FPH ve spolupráci s MPO ČR a je určený pracovníkům veřejné správy a soukromého sektoru. V kurzu se seznámíte se strukturální a regionální politikou Evropské unie, unijní legislativou, včetně pravidel veřejné podpory. Kurz je zaměřen na oblasti digitalizace, podpora malých a středních podniků, podpora výzkumu a vývoje, včetně specifického cíle zelené Evropské unie. Pět dvoudenních školení se skládá jak z teoretické, tak praktické části.

Více informací zde

Kurz Strukturální a regionální politika Evropské unie zaměřená na podporu podnikání v termínu 2.9.-3.12.2022