Rubrika: Aktuality

Learning systems akademie 3.5.-21.6.2021

Lidé jsou největším potenciálním zdrojem přidané hodnoty ve firmě. Na vzdělávání a rozvoj lidí jsou vynakládány značné prostředky. Je to investice nebo náklad? Abychom je mohli nazvat investicí, musíme mít představu, jakou hodnotu vytvořili. Jak ji změříme? Jak ji zvýšíme? Klíčovým tématem kurzu LSA je nastavení koncepčního systému vzdělávání a rozvoje lidí tak, aby strategicky […]

Learning systems akademie 3.5.-21.6.2021

Řízení podniku v krizi 28.4.2021

Řízení podniku v krizi má řadu specifik. Je třeba umět posoudit, zda podnik má nebo nemá schopnost dále existovat. V této situaci se vlastník, manažer, věřitelé, banky, ale i insolvenční správci, soudci a další zainteresované osoby snaží najít možnosti, jak situaci řešit a podnik znovu nasměrovat k životaschopnosti a prosperitě. Klíčovými tématy kurzu jsou: Řízení […]

Learning systems akademie 3.5.-21.6.2021

MBA program Fakulty podnikohospodářské získal prestižní akreditaci AMBA

Mezinárodní akreditace AMBA je považována za nejvýznamnější světovou akreditaci v oblasti MBA studia. Na celém světě ji doposud získalo jen 286 nejlepších byznys škol, jako je např. University of St. Gallen či HEC Paris. V České republice je Fakulta podnikohospodářská VŠE první školou s touto akreditací. „Věřím, že získání akreditace AMBA výrazně zpřehlední dosud nepřehledný […]

Learning systems akademie 3.5.-21.6.2021

Kurz Úspěšné mezigenerační předávání rodinného podniku s prof. Jiřím Hnilicou 26.3. 2021

Rodinné podniky se v poslední době vyrovnávají s obtížnou ekonomickou situací a čelí řízení firmy v pandemii. Tyto nové turbulence se propisují jak do osobní situace majitelů, tak do jejich firemního systému. V našem kurzu se naučíte využít osobního propojení s firmou a zvládnout se připravit na výzvu, jakou je předávání firmy. Kurz je zaměřen […]

Learning systems akademie 3.5.-21.6.2021

BD Advisory a Centrum pro rodinné firmy Vás zvou na kurz Manažerský CompBen 4.12.2020

Vážení majitelé rodinných firem, rádi bychom Vás touto cestou osobně pozvali na zajímavý kurz, který se týká řízení odměňování a mzdových nákladů. Z naší zkušenosti vyplývá, že mzdové náklady představují jednu z největších nákladových položek v řízení firmy. Zároveň systém odměňování má zásadní dopad na zaměstnance a firemní kulturu. Během kurzu Vám předáme praktické rady, jak nastavit procesy […]

Learning systems akademie 3.5.-21.6.2021

Na kurz Duševní zdraví a prevence vyhoření Vás zve doktorka Honsová – 26.11. 2020

V kurzu objevíte způsoby, jak zacházet se svým duševním zdravím, na co si dát pozor a jak u sebe rozpoznat varovné známky přetížení a případného vyhoření. Kurz s psycholožkou doktorkou Pavlínou Honsovou bude interaktivní.  Dozvíte se o nejběžnějších duševních obtížích, jak jim předcházet a také jakých signálů si u sebe všímat. Budeme se také věnovat psychohygieně a […]

Learning systems akademie 3.5.-21.6.2021

Blíží se kurz Úspěšné mezigenerační předávání rodinného podniku! – 6.11.2020

Rodinné podniky čelí novým nelehkým výzvám. Situace vyžaduje propojit zkušenost a rozvážnost starších generací s ambicemi mladých. V našem kurzu se naučíte těžit právě z tohoto propojení a rozpoznat důležité momenty pro Vaše rozhodování i komunikaci. Kurz vede prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., vedoucí Katedry strategie a zakladatel Centra pro rodinné firmy na VŠE v Praze. […]

Learning systems akademie 3.5.-21.6.2021

Kurz Mistrovství online marketingu 19.10.2020

Na kurz  Mistrovství online marketingu Vás zve lektor Institutu managementu Ing. Jan Mareš. Zeptali jsme se ho na zajímavosti k tématu kurzu.   IM: Honzo, pohybuješ se v prostředí online marketingu dlouho, prosím, zkus poradit majitelům menších firem, jak by měli co nejlépe navázat kontakt se zákazníky? Velkou výhodou internetového marketingu je, že firmy mohou […]

Learning systems akademie 3.5.-21.6.2021

Kurz Mezera krytí s Ing. Michalem Kudějem 17.9.2020

Na kurz Mezera krytí Vás zve lektor Institutu managementu Ing. Michal Kuděj. Zeptali jsme se ho na podrobnosti k tématu kurzu: IM: Jak vzniklo uvažování o instrumentu mezera krytí? Inspirací bylo německé prostředí, kde je mezera krytí běžně používána jako ukazatel, zda firma je či není v úpadku. IM: Jakým způsobem jej mohou firmy využít? Mezera krytí […]

Learning systems akademie 3.5.-21.6.2021

Registrujte se na podzimní kurzy manažerského vzdělávání Institutu managementu

17.9.2020 – Mezera krytí a její praktické aplikace V kurzu se naučíte pracovat s mezerou krytí, sestavit výkaz stavu likvidity a výhled vývoje likvidity. Na praktických ukázkách uvidíte vybrané aplikace mezery krytí a dozvíte se o dalších možnostech jejího využití, zejména ve vztahu k odpovědnosti statutárních orgánů a manažerů. Kurz je určený finančním manažerům a analytikům […]

Learning systems akademie 3.5.-21.6.2021