Základní informace

Institut managementu zastřešuje agendu Center excelence a exekutivního vzdělávání na Fakultě podnikohospodářské VŠE. Primárně realizuje poradenskou, výzkumnou, vzdělávací, informační, evaluační, expertizní a další činnost v oblasti firemního managementu a podnikání.

Hlavním posláním IM je účinně zapojovat akademický potenciál fakulty do řešení aktuálních problémů podnikové praxe a postupně sbližovat tato dvě často odlišná prostředí.

V rámci exekutivního vzdělávání se pracoviště Institutu managementu ve svých aktivitách soustřeďují na vzdělávací aktivity pro externí tuzemské i zahraniční klienty, a to zejména prostřednictvím komplexních vzdělávacích aktivit (MBA program) a jednorázových akcí (exekutivní kurzy).

V rámci center excelence fungují relativně autonomní týmy složené z praktiků a akademiků, kteří se specializují na danou oblast. Centra excelence IM představují společnou platformu pro interdisciplinární týmovou spolupráci mezi fakultními pracovišti a praxí, orientovanou vedle aktivit smluvního výzkumu i na vzdělávací a další aktivity.