O centrech excelence

V rámci center excelence fungují relativně autonomní týmy složené z praktiků a akademiků, kteří se
specializují na danou oblast. Centra excelence IM představují společnou platformu pro
interdisciplinární týmovou spolupráci mezi fakultními pracovišti a praxí, orientovanou vedle aktivit
smluvního výzkumu i na vzdělávací a další aktivity.