O centrech excelence

Centra excelence představují relativně autonomní organizační jednotky v rámci Institutu excelence v managementu (IEM). Jde o týmy složené z praktiků a akademiků, kteří se specializují na konkrétní oblast managementu a podnikání. Mají tak nejlepší předpoklady pro úspěšné řešení aktuálních problémů podnikové praxe a jejich implementaci prostřednictvím poradenství, vzdělávání, výzkumu, informační, evaluační a expertízní činnosti, případně dalších relevantních souvisejících činností. Centra excelence propojují praktické problémy s nejlepší teorií a praxí. Jsou tak konkrétními můstky mezi akademickým světem a podniky.