Reference

Od společností:

ŠKODA AUTO, a.s.

Roční projekt„Projektové řízení pro střední školy“ – doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc., ředitel SOU Škoda Auto a.s.

„Děkujeme za angažovanou spolupráci v mezinárodním projektu. Školení prof. Ing. Ivana Nového, CSc. a Mgr. Dušana Kučery, MBA,  odborně i pedagogicky uvedlo naše učitele i studenty do velmi prakticky orientavané tematiky. Vyučující i studenti  ocenili především originální skripta a další metodické podklady“.

T-Mobile Czech Republic a.s.

„Ve spolupráci s VŠE jsme v roce 2015 realizovali kurz SOMADO pro vybranou skupinu našich manažerů. Kurz byl z jejich strany, i přes velkou časovou náročnost a nutnou přípravu na jednotlivé hodiny, hodnocen velmi dobře a považovali jej za užitečný. Nejvíce ocenili praktická cvičení, které lektoři dokázali propojit se sdílením zkušeností z praxe, sebepoznávací aktivity a získanou zpětnou vazbu.“

Lenka Paveleková, Senior HR Development Specialist

Česká správa sociálního zabezpečení

Šestidenní kurz „Manažerské dovednosti“ – paní Nina Horová, metodik e-DV

„Vysoká odbornost přednášejících (Prof. Nového, doc. Bedrnové a doc. Jarošové), výběr témat, která jsou aktuálními problémy vedoucích zaměstnanců ČSSZ a doplnění pouček aplikací konkrétních příkladů přispěly k velmi vysoké úrovni celého kurzu.“

„Kurz nám pomohl odhalit chyby, kterých jsem se v dosavadní práci dopouštěla a nastínit možnosti jak tyto chyby eliminovat, aby moji řídící činnost byla efektivnější.“

„Šlo o nejlepší kurz týkající se manažerských dovedností, který jsem absolvovala, a získané znalosti určitě využiji při své práci. Veškeré dotazy k řešení problémů z mé praxe, které jsem vznesla, byly ochotně a fundovaně vysvětleny.“

„Materiály byly jasné a přehledné (forma prezentace), kniha Manažerská psychologie a sociologie je dobrým studijním materiálem pro nahlédnutí při výkonu manažerské činnosti.“

Teva Czech Industries s.r.o.

Kurz Manažerská odpovědnost a etika hodnot, lektor Mgr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA

„Kurz mohu doporučit pro jeho velice dobré praktické pojetí, kdy je teorie protkána praktickými příklady. Obsahový rámec odpovídá plně zaměření, kdy z mého hlediska je důležité uvědomění si své osobní, či společenské zodpovědnosti, což tento kurz v konečném důsledku naplňuje.“

Daniel Brychta, OPEX Site Leader

KUSTOD, s.r.o.

Dvouletý vzdělávací program pro vedoucí pedagogické pracovníky – Mgr. Vladimír Ort – jednatel společnosti

Nadace Charty 77 Konto BARIÉRY

Kurz bankovnictví pro zdravotně postižené – Mgr. Bronislava Krausová:

 „Vďaka iniciatíve VŠE, Fakulty podnikohospodárskej, organizačné podpory ISBM a lektorom Fakulty financií a účtovníctva získalo 15 klientov Konta BARIÉRY cenné a kvalitné vedomosti v oblasti bankovníctva. S expertnou podporou týchto inštitúcií sa podarilo zrealizovať obsahovo veľmi kvalitný pilotný kurz Bankovníctva a pomôcť tak zvýšiť kvalifikáciu a šancu uplatniť sa na trhu práce ľuďom so zdravotným postihnutím.“

Kurz bol realizovaný za finančnej podpory České spořitelny, a.s.