Posílení exekutivního vzdělávání a spolupráce s praxí

Od září 2022 se novým výkonným ředitelem Institutu Managementu stal Ing. Vojtěch Opleštil, MIM, absolvent FPH VŠE a mezinárodního programu CEMS MIM. Na fakultu přichází s 16 lety zkušeností z manažerského poradenství v mezinárodních korporacích. Během této doby byl s FPH v úzkém kontaktu, a to jak díky výuce vybraných kurzů na Katedře strategie, tak i prostřednictvím asociace CEMS alumni Prague, kterou po několik volebních období vedl a pomáhal profilovat spolupráci s praxí.

„Mým cílem je zvýšit kvalitu našich MBA programů a povědomí o nich a vytvořit z nich skutečně vlajkovou loď fakulty s minimálně středoevropským významem. Chci také konkrétněji zaměřit a více propagovat naše exekutivní kurzy, které by měly sloužit jako prostředek pro předávání našich poznatků a zkušeností veřejnosti i našim absolventům.“