Ekonomické minimum pro insolvenční správce v termínu 20.-27.9.2022

V květnu proběhl 2. ročník úspěšného kurzu, na podzimní běh se těšíme v termínu 20.-27.9.2022.

Insolvenční správci (zvláště ti se zvláštním povolením) by při výkonu svého povolání měli ovládat základní ekonomické aspekty provozu podniku a jeho financování. V rámci insolvenčního řízení se dostávají do dvou situací, buď na chod podniku v úpadku dohlíží (to v případě, že dispoziční oprávnění zůstávají dlužníkovi), nebo chod podniku v úpadku přímo řídí (pokud na ně dispoziční oprávnění přejde).

Klíčovými tématy kurzu jsou:

  • základy podnikové ekonomiky a podnikových financí,
  • rizika a jejich řízení při provozu podniku,
  • hodnota podniku a vlivy na hodnotu podniku a
  • krizové řízení podniku.

Více informací zde

Ekonomické minimum pro insolvenční správce v září 2022