Řízení podniku v krizi 23.9.2021

Řízení podniku v krizi má řadu specifik díky tomu, že další existence podniku je vážně ohrožena. V této situaci vlastník, manažer, věřitelé, banky, ale i insolvenční správci, soudci a další zainteresované osoby se snaží posoudit, zda podnik má nebo nemá schopnost dále existovat. Jakými způsoby lze řešit krizi podniku a nasměrovat ho znovu k prosperitě? Jak lze toto řešení krize podniku financovat? Odpovědi na tyto a další otázky se dozvíte na kurzu.

Klíčovými tématy kurzu jsou:

  • Řízení a financování podniku v krizi (úpadku)
  • Hodnocení příčin úpadku a vlivy vybraných faktorů na aktuální stav podniku
  • Smysluplnost další existence podniku a jeho hodnota
Co Vám kurz přinese?

V kurzu se naučíte, jak se vypořádat s řízením podniku v úpadku, jak hodnotit ekonomické příčiny úpadku a posuzovat vlivy jednotlivých faktorů na vznik úpadku.

Více informací a přihlášky zde