Centrum managementu udržitelnosti a etiky

Mgr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA

Úvod do podnikatelské etiky a manažerské zodpovědnosti