Aktuality

ESG a mezinárodní projekty

1.Koncept ESG ve výuce a poradenství Dr D Kučera léta přednáší i publikuje studentům a manažerům základy etického rozměru: Rozměry manažerské zodpovědnosti Sociální, environmentální, ekonomický a právní rámec manažerské zodpovědnosti Role manažerské osobnosti Očekávání a aplikace konceptu v praxi. 2. Součást výzkumného projektu PRME i5 (https://i5.unprme.org/) mezinárodní výzkum kvality a strategie výuky na univerzitách Zapojení […]

ESG a mezinárodní projekty

Etika utrpení a bolesti – také pro manažery?

28. symposium o etice 27.6.2023 Kulturní síň u Martina, Sázava ETIKA utrpení a bolesti Příspěvky z 1. Lékařské fakulty UK / UHSL: Smysl bolesti a utrpení Odkaz na konečnost života a práce Mezní situace Role vojenského kaplana Role lékaře a terapeuta Válka a mír Aplikace lékařské etiky v managementu? (Dr. D. Kučera) Víra ekonomů v trvale udržitelný […]

Etika utrpení a bolesti – také pro manažery?

Workshop pro PhD studenty PORTO UNIVERSITY

Prof. Dr. Luísa Helena Ferreira Pinto / Dr. Dušan Kučera: Etická dilemata v podnicích / Studie a příklady z prostředí Střední a Východní Evropy – Historické – politické kořeny etického myšlení – Filozofický rámec etické reality – Sociologické podmínky – Antropologická struktura a její role – Etické školy v praktických dilematech – Praktické příklady z […]

Workshop pro PhD studenty PORTO UNIVERSITY

Management udržitelnosti ve světle KVANTOVÉ FYZIKY

Dr. Dušan Kučera: SUSTAINABILITY MANAGEMENT IN THE LIGHT OF QUANTUM PHYSICS Téma předneseno na konferenci Univerzity Maribor, 2023, a je v přípravě pro další publikaci v širším kontextu. Kučera, D.: Sustainability management in the light of quantum physics. In: NEDELKO, Zlatko, VIDE, Romana Korez (ed.). 7th FEB International Scientific Conference: Strengthening Resilience by Sustainable Economy […]

Management udržitelnosti ve světle KVANTOVÉ FYZIKY

Etické výzvy digitalizace

Dr. Dušan Kučera: Kapitola 3, str. 35-60. Challenges for Responsible Management Education During Digital Transformation –  v knize: Humanism in Business Series: https://doi.org/10.1007/978-3-031-15632-8 © Springer Nature Switzerland AG 2023 – Učitelská zkušenost při výuce online v době Covidu Optimismus moderní vědy vázaný na technologický pokrok Ztráta univerzality vědy, její separace od vertikálního rozměru, soustředění se […]

Etické výzvy digitalizace

Neurovědy a etické myšlení

Příspěvek Dr D Kučery: Spiritual factors in Decision Making MOVEMENT and Cognition / Konference na University of Paris – La Sorbonee / University of Haifa (31. srpna – 2. září 2022) The challenge of ethical thinking in neurosciences Anthropological structure of human personality The challenge of ethical thinking in neuroscience One-sided deviation of the functionality […]

Neurovědy                                               a etické myšlení

Kapitola o filozofii podnikatelské etiky

KUČERA, D.: Philosophical Challenges in Development of Ethical Perspective in Business. Book chapter in:  G. Faldetta and M. Pellegrini: Philosophy of Business Ethics. Palgrave Macmillan, UK. 2022 https://doi.org/10.1007/978-3-030-97106-9 Abstrakt: Kapitola popisuje základní filozofické výzvy pro aplikaci etiky podnikání v současném managementu. V posledních letech zaznamenáváme v podnikatelském prostředí několik významných pojmů, jako je Společenská odpovědnost […]

Kapitola o filozofii podnikatelské etiky

Studie o etickém prostředí Evropy/ČR

KUČERA, D.: Challenges of managerial responsibility and ethics for Central and East European countries based on the experience from the Czech Republic. The International Journal of Management Education, Article nr 100583, IF. https://doi.org/10.1016/j.ijme.2021.100583 

Studie o etickém prostředí Evropy/ČR

Mezinárodní kurz v Marseille

Mezinárodní bakalářský kurz : Business Ethics & Sustainability KEDGE Business School Marseille, Campus Lumini France 10/2021  

Mezinárodní kurz v Marseille

S akademiky ČR v EK/EP Brusel

Účast na jednání vybraných akademiků ČR se členy Evropské komise a parlamaentu o aktuálních výzvách Evropské unie Účast  na jednáních v Bruselu ve dnech 2-3. února 2022 (Dr. D. Kučera) Energetická strategie v rámci environmentální zodpovědnosti Digitální transformace a její etické výzvy Diskuze o aktuálních otázkách s paní Věrou Jourovou (místopředsedkyní EK) Připravenost ČR pro […]

S akademiky ČR v EK/EP Brusel

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: