Aktuality

Nadmíra užívání sociálních síti

Dr. Martin Viktora se věnuje výzkumu mezi studenty, který zkoumá jejich chování na sociálních sítích Proč je to důležité?  čas strávený na sociálních sítích nevěnují jiným důležitým činnostem a úkolům  jejich pozornost je soustavně rozptylována a roste jejich roztěkanost  rostou projevy deprese mezi mladými lidmi (viruální svět neladí s tím reálným)  klesá jejich soustředěnost na […]

Nadmíra užívání sociálních síti

Zastoupení ve výboru PRME CEE

Dr D Kučera byl potvrzen jako zástupce předsedy oddělení UN PRME CEE ( duben 2024) Info najdete zde:  https://www.unprme.org/chapter/prme-chapter-cee/ Instituce spadající pod OSN má několik principů a jejím smyslem je analyzovat procesy výuky ne vysokých školách a univerzitách podporovat stbilitu a udržitelnost společnosti, ekonomických vztahů v kontextu s přírodním prostředím Přes 800 členů tvoří na […]

Zastoupení ve výboru PRME CEE

Panoráma umělé inteligence

Setkání s MUDr. Františkem Koukolíkem, DrSc. Seminář  navštívilo dne 12.4. v přeplněné posluchárně VŠE přes sto studentů s několika pedagogy. Téma zaujalo všechny posluchače především věcným a konkrétním přínosem o posledních verzích umělé inteligence. Po přednášce následovala živá diskuze. Vliv AI (artificial intelligence) exponenciálně roste a nestačíme ho sledovat. Týká řadu oborů, ve kterých prokazuje […]

Panoráma umělé inteligence

ESG a mezinárodní projekty

1. Součást výzkumného projektu PRME i5 (https://i5.unprme.org/) mezinárodní výzkum kvality a strategie výuky na univerzitách Koncentrace na význam hodnost a cílů výky Propoojení na společenské a environmentálnlí souvislosti Důraz na udržitelnost a důsledky pro budoucí generace Zapojení Centra v hodinách Business Ethics Spolupráce s J. Chudobovou a K. Verma z Fakulty pondikohospodářské období podzim 2023-jaro […]

ESG a mezinárodní projekty

Etika utrpení a bolesti – také pro manažery?

28. symposium o etice 27.6.2023 Kulturní síň u Martina, Sázava ETIKA utrpení a bolesti Příspěvky z 1. Lékařské fakulty UK / UHSL: Smysl bolesti a utrpení Odkaz na konečnost života a práce Mezní situace Role vojenského kaplana Role lékaře a terapeuta Válka a mír Aplikace lékařské etiky v managementu? (Dr. D. Kučera) Víra ekonomů v trvale udržitelný […]

Etika utrpení a bolesti – také pro manažery?

Workshop pro PhD studenty PORTO UNIVERSITY

Prof. Dr. Luísa Helena Ferreira Pinto / Dr. Dušan Kučera: Etická dilemata v podnicích / Studie a příklady z prostředí Střední a Východní Evropy – Historické – politické kořeny etického myšlení – Filozofický rámec etické reality – Sociologické podmínky – Antropologická struktura a její role – Etické školy v praktických dilematech – Praktické příklady z […]

Workshop pro PhD studenty PORTO UNIVERSITY

Management udržitelnosti ve světle KVANTOVÉ FYZIKY

Dr. Dušan Kučera: SUSTAINABILITY MANAGEMENT IN THE LIGHT OF QUANTUM PHYSICS Téma předneseno na konferenci Univerzity Maribor, 2023, a je v přípravě pro další publikaci v širším kontextu. Kučera, D.: Sustainability management in the light of quantum physics. In: NEDELKO, Zlatko, VIDE, Romana Korez (ed.). 7th FEB International Scientific Conference: Strengthening Resilience by Sustainable Economy […]

Management udržitelnosti ve světle KVANTOVÉ FYZIKY

Etické výzvy digitalizace

Dr. Dušan Kučera: Kapitola 3, str. 35-60. Challenges for Responsible Management Education During Digital Transformation –  v knize: Humanism in Business Series: https://doi.org/10.1007/978-3-031-15632-8 © Springer Nature Switzerland AG 2023 – Učitelská zkušenost při výuce online v době Covidu Optimismus moderní vědy vázaný na technologický pokrok Ztráta univerzality vědy, její separace od vertikálního rozměru, soustředění se […]

Etické výzvy digitalizace

Neurovědy a etické myšlení

Příspěvek Dr D Kučery: Spiritual factors in Decision Making MOVEMENT and Cognition / Konference na University of Paris – La Sorbonee / University of Haifa (31. srpna – 2. září 2022) The challenge of ethical thinking in neurosciences Anthropological structure of human personality The challenge of ethical thinking in neuroscience One-sided deviation of the functionality […]

Neurovědy                                               a etické myšlení

Kapitola o filozofii podnikatelské etiky

KUČERA, D.: Philosophical Challenges in Development of Ethical Perspective in Business. Book chapter in:  G. Faldetta and M. Pellegrini: Philosophy of Business Ethics. Palgrave Macmillan, UK. 2022 https://doi.org/10.1007/978-3-030-97106-9 Abstrakt: Kapitola popisuje základní filozofické výzvy pro aplikaci etiky podnikání v současném managementu. V posledních letech zaznamenáváme v podnikatelském prostředí několik významných pojmů, jako je Společenská odpovědnost […]

Kapitola o filozofii podnikatelské etiky

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: