Práce s korporacemi

Osobní manažerská praxe Dr. D. Kučery ve firmách (1993-2010): LUXPRESS, IBS expert, ŠKODA AUTO, PASSERINVESTGroup – NGO

V rámci oborového zaměření centra proběhly semináře a workshopy:

 • PROVIDENT Financial, s.r.o. Seminář v rámci „Ethics weeks„, 2022.
 • BRUSSEL EK, 2017/2022: Czech Top-academics and researchers specialising in Euroepan economic integration. Rozhovory s evropským komisařem (např. s V. Jourová, D. Chramostová, Z. Niedermayer).
 • VERLAG DASHÖFER, nakladatelství / BOZPprofi.cz,  2021: Konference:  Inovace v BOZP. Management – Technologie – Souvislosti.
 • E.G.I. Education Grow Insurance, 2021: Etický rámec odpovědnosti manažerů a podpora v pojištění firem
 • FYZIKÁLNÍ ÚSTAV Akademie věd ČR /HiLASE. 2018-2020: Ethical Advisory
 • EUROPEAN COMMISSION Luxembourg 2019, Odbor EC, Gen. ředitelství pro překlady (Ing. Otto Pacholík): Etická dilemata a hledání východisek 
 • ÚŘAD VLÁDY ČR, Odbor kompatibility (JUDr. J. Lenfeld, 2016, 2017): Manažerská odpovědnost a právo.
 • TEVA Česká republika (HR odd. Bl. Rinasová, 2015): Manažerská etika.
 • SIEMENS, s.r.o.(Compliance odd., Ing. V. Sedlářová, 2017): Manažerská etika.
 • MONETA, Money Bank, a.s. (Regulatory Compliance, Ing. Petra Ott, 2017): Manažerská etika.
 • SWISS Life Select (JUDr. L. Kroupa, 2019): Etika v privátním bankovnictví 

Rámec firemních seminářů a workshopů:

 • Analýza a identifikace etických dilemat ve firmě – hledání východisek
 • Etické výzvy umělé inteligence a autonomních systémů
 • Předcházení krizovým jevům (skandálům a nezákonnému jednání) ve firmách cestou:
  • Stabilita manažerské osobnosti – problémy osobního pojetí zodpovědnosti, osobní krize
  • Řešení krize a rozvoje manažerské osobnosti: porozumění sobě a druhým
  • Využití vhodných etických metod a škol
  • Využití všech rozměrů inteligence: logické (IQ), emoční (EI, společenské (SI) a spirituální inteligence (SpI).

Reference:

„Semináře Etický rámec odpovědnosti manažerů a také další podpůrný kurz na téma Autorita vs. Autoritativnost (jak ubránit negativnímu chování vedoucích) byly přijaty velmi pozitivně. Účastníci si cenili originálního vhledu do manažerské osobnosti, osobních dilemat a otevřených analýz různých pracovních krizí. Semináře nabízejí hlubokou osobní podporu v dilematech každodenní manažerské a obchodní praxe, kterou hodnotíme jako velmi potřebnou a aktuální. Kurzy Dr. Kučery rozhodně doporučuji.                          (Ing. Eva Gmentová, LLM; E.G.I. Education Grow Insurance

„Chci Vám poděkovat za vynikající přednášku na téma „Etická dilemata a hledání východisek“, kterou jste pro náš odbor přednesl ve středu 9. října 2019. Pro mě osobně i pro náš tým je to obohacení a inspirace. Vaše přednáška nás oslovila jak obsahově tak formálně.

Je to již poněkolikáté, co jsem se zúčastnil Vašich přednášek a seminářů. Obsahově i podáním mě vždy zaujaly, Vaše vystoupení sleduji s nadšením a především mě posléze vedou k zamyšlení. Ať již se jednalo o „Etické výzvy evropského práva“ na semináři pro pracovníky státní správy na Úřadu vlády v Praze, „Relativizace slova a její důsledky“ pro Jednotu tlumočníků a překladatelů nebo o posledně zmíněnou přednášku v Lucemburku. Vaše vystoupení vždy posluchače zaujala, nadchla a vedla k zamyšlení i následné diskuzi. Vaše vystoupení mohu vřele doporučit všem, kteří se o etiku v oblasti podnikání i ostatních oborech lidské činnosti zajímají.“                                                       (Ing. Otto Pacholík,  vedoucí odboru u Evropské komise, Generální ředitelství pro překlady)

„Kurz Business Ethics dává posluchačům vynikající a ojedinělý pohled na dlouhodobý a udržitelný společenský rozvoj se zachováním přiměřeného tempa ekonomického růstu. Nabádá k zamyšlení se nad historickým vývojem lidských hodnot, jejich společenským významem a předpokládaným budoucím vývojem v dnešním kapitalisticky orientovaném tržním prostředí, které je vedené převážně samotným ziskem, bez dlouhodobé vize či strategie. Kurz Business Ethics Dr. Kučery otevírá zjevné, ne však samozřejmě obzory způsobu manažerského myšlení, rozhodování a chovaní s ohledem na stabilní podnikatelské prostředí.“ (Ing. Marek Měsíc, MBA; TEVA Czech Republic)

„Seminář Manažerská etika byl pro mne vstupním kurzem studia MBA na VŠE. Později se ukázalo, že velmi klíčovým, neboť na žádný jiný manažerský či ekonomický předmět již nemělo smysl nahlížet optikou teorie zisku. Aby byl manažer přínosem pro firmu, musí jeho jednání a rozhodování být přínosem pro společnost (ať již kolegy v práci či širší okolí). Seminář Dr. Kučery nejenže ukázal propojení, jak správně na věci nahlížet, být v souladu sám se sebou, ale také poskytl praktické informace a rady do denního života manažera.“                                                              (Bc. Dagmar Zweschperová, MBA; Sales manager for CEE, PHILIPS Česká republika)