Základní informace

Centrum managementu udržitelnosti a etiky bylo založeno na Fakultě podnikohospodářské pod záštitou rektora Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen VŠE).

Centrum se věnuje etickému kontextu podnikání a manažerské zodpovědnosti v duchu fakultní dlouhodobé strategie: https://fph.vse.cz/o-fakulte/seznameni/profil-fakulty/spolecenska-odpovednost/

 Centrum vychází z aktivního členství VŠE v UN GC PRME (PRINCIPLES of RESPONSIBLE MANAGEMENT EDUCATION: https://www.unprme.org.

Mezi základní pilíře etického rozměru centra patří:

  • Etické prvky podnikové strategie, vize, mise
  • Etické předpoklady a důsledky podnikání podle platné legislativy ČR a EU
  • Hodnotový smysl a obsah Corporate Governance a filozofie tzv. Compliance, které slouží jako prevence proti korupci, konfliktu zájmů apod.
  • Rozměr manažerské zodpovědnosti (ekonomický, společenský a environmentální
  • Etický dopad podnikání a managementu s ohledem na budoucí generace.

Centrum vykonává své aktivity v prostorách fakulty ve spolupráci s interními pracovníky fakulty, pracovníky jiných fakult VŠE a s pomocí externích odborníků.