Akademická činnost

Etická komise VŠE: https://as.vse.cz/pracovni-komise/eticka-komise/

Předseda etické komise FZU AV ČR: https://www.fzu.cz/o-fzu/organizacni-struktura/komise/eticka-komise-fzu

Člen výkonného výboru PRME CEE: https://www.unprme.org/how-to-engage/display-working-group.php?wgid=3308

Kontaktní osoba rámcové dohody pěti českých univerzit v environmentální oblasti: https://www.vse.cz/zpravodaj/vse-rozviji-spolupraci-s-prazskymi-univerzitami-v-environmentalni-oblasti

Hodnotitel vědeckých prací  pro European Academy of Management (EURAM, Trinity College Dublin)

Hodnotitel případových studií o udržitelnosti při OIKOS International 2020:  https://oikos-international.org/programs/cases-program/

Výuka v bakalářské programu fakulty:  Podnikatelská etika / Business Ethics, 4 ECTS (3BE324)

Výuka v magisterském programu FPH a programu MIFA   Manažerská zodpovědnost a etika, 6 ECTS (3MA640/690) – viz popis kurzu                                                                           

Výuka v mezinárodním programu Master of Business Administration (MBA) VŠE:    

Business Ethics (dvoudenní kurz v českém/anglickém jazyce, 2 ECTS) 2016-současnost

On-line výuka dvoudenního kurzu: Dunay University of Afghanistan Swiss UMEF, Geneva:

Ethics & Quality Management. Swiss University of Management, Economics and Finance, 2018.

Vedení MBA-Master Thesis

 • Ethical perspectives of communication in the company (Ing. S. Othmanova, 2023)
 • The effects of workforce migration in Czechia (Mag. A. Ciobanu, 2017)
 • Ethical Challenges in Life Science Business (Dr. J. Pól, 2018)
 • Managerial (ethical) dilemmas in the International company (Bc. D. Zweschperova, 2018)
 • Impact of technological innovations on healthcare in LINET company (Ing. A. Wagnerova, 2018)
 • The Agility & Global Prospects of Scandinavian Management (Ing. G. Jamal, 2018)
 • Self-driving cars in Insurance businessEhical implications (Ing. A. Marcol, 2020)
 • ŠKODA Auto Procurement Dpt.: Return of women to company after their maternity and parental leave (Ing. et Ing. P. Krejčí, 2020)
 • Innovation culture related to the strategy of Quality Department in ŠKODA AUTO (Ing. Z. Machu, 2020).
 • Ethical and legal situation on reproductive medicine (Mag. K. Uher, 2019).
 • Corporate communication (Ing. S. Othmanová, 2021)

Vedení seminárních prací o etických výzvách v různých odvětvích:

 • Potravinářský průmysl
 • Kosmetický průmysl
 • Farmaceutický průmysl
 • Oděvní průmysl
 • Finanční a bankovní sektor
 • Environmentální škody
 • Manažerská psychopatie
 • Reklamaa marketing