Výzkum

K aktivitám v oblasti manažerské zodpovědnosti a podnikatelské etiky patří spolupráce na vědeckých a výzkumných projektech

 • Dr. D. Kučera:  Koordinátor pro ČR v projektu SR pro university a vědecké instituce zemí V4: VEGA 1/0836/21: MODEL CHOVÁNÍ PRO ETIKU A INTEGRITU INSTITUCÍ …
 • Advisory Committee KLIO POLSKA: Tadeusz Manteuffel Institute of History of the Polish Academy of Sciences in Warsaw (2020-).
 • Etický poradce projektu EU v HILASE – Center of Excellence, Fyzikální institut Akademie věd ČR (2019-2023) https://www.hilase.cz/hilase-coe-advisory-board-kick-off-meeting/
 • Předseda etické komise Fyzikální institut, Akademie věd ČR (2020-dodnes).
 • Transfer of know-how:  ZHAW Curych, School of Management and Law / VŠE FPH 2012-2013
  • Výstupem projektu byla mezinárodní konference, koncept předmětu Podnikatelská etika a překlad knihy: M. Schüz: Základy etické odpovědnosti podniku, Oeconomica, Prague 2015.
 • Udržitelná podniková zodpovědnost: ZHAW Curych, School of Management and Law / VŠE FPH 2014-2015
  • Výstupem projektu byla mezinárodní konference a příprava vysokoškolského skripta: M. Schüz; I. Nový; D.Kučera: Dlouhodobá podniková odpovědnost a etika v manažerském vzdělávání. Oeconomica, 2015.
 • Sustainaible Corporate Responsibility: VŠE FPH 2017-2019 
  • Spolupráce na projektu doc. Jitky Srpové (Katedra podnikání, FPH): výzkum mezi vrcholovými manažery českých firem. Výsledky byly publikovány.