Kontakty

Centrum podnikatelské etiky
Fakulta podnikohospodářská
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha

 Vedení:                                                                                                                                                                       Dr. Dušan Kučera, Mth, MBA: dusan.kucera@vse.cz

Vystudoval ETF UK, dva semestry ve Fridensau Hochschule a Andrews University. MBA získal na Pfeiffer University NC. Pracoval jako učitel, redaktor, manažer, ředitel v několika mezinárodních společnostech, 10 let ve Škoda Auto. Přednáší manažerskou etiku a ESG doma i v zahraničí na magisterských a MBA programech. Publikační činnost je uvedena v profilu centra.

 

 

Team members:

Dr. Ing. Martin Viktora: martin.viktora@vse.cz

je uznávaným odborníkem v oblasti managementu a leadershipu soukromého i neziskového sektoru a v oblasti veřejné správy. Ve své více než 30leté praxi se zaměřuje na efektivitu rozhodovacích procesů, inovace firemních postupů a udržitelnost systémů řízení ve veřejném a neziskovém sektoru. Přednáší na Vysoké škole ekonomické, fakultě podnikohospodářské management a public management. Je členem několika mezinárodních výzkumných institucí. Pracoval jako ekonomický poradce vedení resortu spravedlnosti a analytik Rady Evropy: martin viktora@vse.cz)

Prof. Dr. Avi Kay (Jerusalem College of Technology, LEV Academic Center: kay@jct.ac.il)

Avi KAY | Professor (Associate) | PhD | Research profile

 

 

 

Prof. Dr. Mathias Schüz (retired prof. of ZHAW, University of Applied Sciences: mschuez@me.com)

Mathias SCHÜZ | Professor (Full) for Responsible Leadership | Prof. Dr. phil. MA | Zurich University of Applied Sciences, Winterthur | ZHAW | Department General Management | Research profile

 

 

 

JUDr. Lubomír Kroupa, MBA (Swiss Life Select)