ESG a mezinárodní projekty

1.Koncept ESG ve výuce a poradenství

Dr D Kučera léta přednáší i publikuje studentům a manažerům základy etického rozměru:

 • Rozměry manažerské zodpovědnosti
 • Sociální, environmentální, ekonomický a právní rámec manažerské zodpovědnosti
 • Role manažerské osobnosti
 • Očekávání a aplikace konceptu v praxi.

2. Součást výzkumného projektu PRME i5 (https://i5.unprme.org/)

 • mezinárodní výzkum kvality a strategie výuky na univerzitách
 • Zapojení Centra v hodinách Business Ethics
 • Spolupráce s Ing. K. Vítečkovou, J. Chudobovou a K. Verma z Fakulty pondikohospodářské
 • období podzim 2023-jaro 2024

3. VEGA 1/0836/21: VYTVOŘENÍ ODPOVÍDAJÍCÍHO MODELU CHOVÁNÍ PRO ETIKU A INTEGRITU INSTITUCÍ V OBLASTI VĚDECKOVÝSKUMNÝCH AKTIVIT NA BÁZI MEZINÁRODNÍ KOMPARACE  A  IMPLEMENTACE.

 • Projekt je realizován ve spolupráci s Ministerstva školství, vědy, výzkumu a sportu SR
 • Průzkum je realizován na univerzitách a výzkumných institucích zemí V4 (CZ, PL, SR, HU)
 • Vedení projektu:  Doc. Dr. Gabriela Dubcová, UNIVERSITY OF ECONOMICS IN BRATISLAVA
 • Koordinator pro ČR: Dr. Dušan Kučera, FAKULTA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ, VŠE v Praze