Workshop pro PhD studenty PORTO UNIVERSITY

Prof. Dr. Luísa Helena Ferreira Pinto / Dr. Dušan Kučera:

Etická dilemata v podnicích / Studie a příklady z prostředí Střední a Východní Evropy

- Historické - politické kořeny etického myšlení 

- Filozofický rámec etické reality 

- Sociologické podmínky 

- Antropologická struktura a její role

- Etické školy v praktických dilematech 

- Praktické příklady z řad manažerů a podnikové praxe 

Diskuze nad studií :

KUČERA, D.: Challenges of managerial responsibility and ethics for Central and East European countries based on the experience from the Czech Republic.

The International Journal of Management Education, Article nr 100583, IF. https://doi.org/10.1016/j.ijme.2021.100583