Zázemí VŠE dává skvělé možnosti zapojovat do výzkumů mladé lidi a studenty, jednak v roli respondentů, ale i jako mladých výzkumníků. Na základě absolvování specializace marketing a kurzu marketingový výzkum mají vhodné předpoklady se společně s profesionálními pracovníky centra a pedagogy podílet na realizaci jednorázových i periodických výzkumných projektů.

 

Zaměřujeme se zejména na výzkum životního stylu a spotřebitelských zvyklostí mladé generace.

 

Smyslem výzkumu je přinést manažerům, kteří jsou ve firmách zodpovědní za marketingovou komunikaci, vhled do života a chování mladých lidí na sociálních sítích.

Šetření probíhá na cílové skupině mladých lidí v ČR ve věku 15-34 let a je reprezentativní. Každoročně realizujeme 2 vlny, výstupy jsou k dispozici vždy v červnu a v prosinci. Používáme ve všech vlnách stejnou metodiku, sledujeme trendy.

Ptáme se mladých lidí, jaké sociální sítě využívají, které osobnosti (influencery) na nich sledují, jak jsou tyto osobnosti oblíbené.

Výsledky výzkumu jsou v přehledné zprávě za každou jednotlivou vlnu, lze dodat i kompletní datové podklady ke každé vlně.

Pokud máte zájem o zakoupení výsledků jedné nebo více vln, kontaktujte nás prostřednictvím formuláře v záhlaví této stránky.

 

Ukázky z výzkumných zpráv:

 

Jedná se o nový periodický výzkum s realizací výstupů 2x ročně. Zaměřuje se na názory lidí ve studentském věku na pracovní a společenské otázky. Sleduje názorové trendy.

Výzkum je reprezentativní na populaci mladých lidí ČR ve věku 19 – 27 let.

Hlavní témata výzkumu:

 • work-life ballance
 • důležitost pověsti zaměstnavatele
 • postoj k teambuildingovým a firemním akcím
 • charakteristiky firmy, která je atraktivním zaměstnavatelem
 • názory na ekologii
 • názory na třídění odpadů
 • názory na udržitelnost
 • názory na roli státu v boji proti dezinformacím

Výstupy první vlny budou k dispozici v červnu 2023.

Cena výstupů jedné vlny (výzkumná zpráva + kompletní datové podklady) 50.000 Kč

Mladí lidé v roli fiktivních zákazníků zmapují nastavení prodejního procesu, ochoty personálu a spektrum nabízených služeb.

V projektech mystery shoppingu je obvyklé porovnávat různé pobočky jedné firmy nebo monitorovat úroveň kvality služeb různých značek a firem mezi sebou, následně provádět srovnání výsledků.

Testovat je možno osobní návštěvou pobočky, ale stále častější je monitoring kvality služeb ve světě internetu, tedy monitoring online nabídek a komunikace firem se zákazníky, či úroveň a kompetentnost telefonické komunikace.

Zkušenosti máme i s monitorováním úrovně chatovacích automatů (chatbotů), které nabývají na popularitě a firmy je nabízí jako interaktivní prodejní prvek na svých stránkách.

Pokud chce firma poznat, jak lidé z její cílové skupiny žijí, co mají rádi, jaké jsou jejich zvyky, co je štve, čím se baví, nabízíme možnost nahlédnout prostřednictvím výzkumných technik do každodenního života mladých lidí, do jejich domácností.

V etnografických studiích účastníci výzkumů zapisují, fotí, natáčí, co v průběhu dne dělají, jak se chovají ve vztahu ke zkoumanému produktu, jak reagují ve vybraných situacích.

Mladí lidé se na tomto typu výzkumu rádi podílejí. Natáčet a zaznamenávat momentky či krátká videa ze svého života a pracovního dne je pro mladé lidi přirozené. Pro potřeby výzkumu rádi sdílí své pozitivní i negativní zkušenosti se zkoumaným jevem.

Manažeři firem potřebují stále častěji získat informace o chování, životním stylu a spotřebních návycích mladé generace.

Zejména v posledních letech se svět mění rychlým tempem. Být v obraze, jak mladým lidem přizpůsobit produkty a služby, je pro obchodní úspěch nezbytné.

Typická témata výzkumů:

 • Jak chtějí mladí bydlet
 • Jak cestují
 • Co nakupují
 • Jaká témata sledují na sociálních sítích
 • Které osobnosti a influenceři jsou jejich idoly
 • Jak přistupují k ekologii
 • Jak nakládají s odpady
 • Jak mezi sebou komunikují
 • Jaká mobilní zařízení a aplikace využívají

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: