Základní informace

Poslaní

Využíváme naší specifické expertízy v oblasti managementu udržitelnosti k tomu, abychom napomohli organizacím i jedincům řešit problémy udržitelnosti.

Usilujeme o to, aby se udržitelnost stala součástí DNA Vysoké školy ekonomické v Praze, stejně jako je tomu u ostatních světově nejuznávanějších ekonomických škol.

Vize centra

Udržitelná společnost jako nový standard.

Zaměření

Pozornost a aktivity směřujeme široce na celý proces udržitelné výroby a spotřeby. Zaměřujeme se proto na všechny klíčové články tohoto procesu: od vzdělávání budoucích manažerů, přes sféru managementu nadnárodních korporací a velkých podniků, oblast SME, státní správy a samospráv, po konečnou spotřebu organizací i jednotlivců. V zaměření máme tři akcenty:

 1. Management udržitelnosti nadnárodních korporací
 2. Udržitelné spotřební chování organizací a koncových zákazníků
 3. Sociální aspekty v managementu udržitelnosti

Pojetí managementu udržitelnosti

Udržitelnost chápeme jako vůbec nejnaléhavější současný problém, jehož řešení  se musí stát nedílnou součástí (nejen) manažerského myšlení, plánování, rozhodování, vedení, organizování a kontroly. Zároveň si uvědomujeme, že výzkum  managementu udržitelnosti si vyžaduje systémový, procesní a transdisciplinární přístup. Chápeme důležitost úlohy, kterou hraje vzdělávání manažerů pro udržitelnou současnost a budoucnost.

Naše kompetence

Provádíme špičkový výzkum v oblastech týkajících se managementu udržitelnosti výrobně-spotřebního procesu. Naši expertízu pak prakticky aplikujeme ve spolupráci s konkrétními organizacemi.

S organizacemi spolupracujeme především na řešení problémů v rámci jejich přechodu k udržitelnějšímu fungování. Pomáháme manažerům v analýze organizačních struktur, funkcí a procesů a společně hledáme řešení, které by se staly hnacími silami udržitelnosti. Pomáháme organizacím s reflexí vlastního spotřebního chování a spotřebního chování jejich klientů, s propojením na další zúčastněné strany, aby výsledkem byly udržitelnější produkty a služby.

Naše činnost je úzce propojena se cvičením 3MA345 Management udržitelnosti, kde společně se studenty a organizacemi provádíme pilotní průzkum problémů managementu udržitelnosti. V rámci předmětu spolupracujeme například s firmami IKEA, SKANSKA nebo s městskou částí Praha 7.

Vedoucí centra:

 • Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA

Členové týmu:

 • Mgr. Ing. Stanislav Háša, Ph.D.
 • Mgr. Zuzana Chytková, Ph.D.
 • Ing. Marek Vinš, Ph.D.
 • Ing. Jana Müllerová
 • Ing. Markéta Svobodová
 • Ba. Matěj Pokorný
 • Štěpán  Krb