Call for proposals: Marie Curie stipendium pro výzkumníky z Ukrajiny

Součástí reakce Evropské unie na Ruskou agresi vůči Ukrajině je také speciální kolo programu Marie Sklodowska Curie (MSCA4Ukraine).

Centrum pro výzkum pracovního prostředí (CWER) na Fakultě podnikohospodářské VŠE se chce v návaznosti na své předchozí aktivity v regionu také ucházet o tuto podporu a proto hledá doktorského nebo post-doktorského výzkumnika, výzkumnici z Ukrajiny.

Cílem programu MSCA4Ukraine je umožnit ukrajinským výzkumníkům pokračovat ve výzkumné práci, rozšířit své profesní sítě v prostoru Evropské unie a zároveň si schovat své kontakty na Ukrajině. Ve výsledku tak schéma má podpořit další rozvoj univerzit a výzkumného sektoru na Ukrajině.

Koho pro spolupráci hledáme?

  • Ukrajinského občana, občanku alebo osoby bez občanství, které měly trvalý pobyt na Ukrajině před 24. únorem 2022 a kteří již Ukrajinu opustili nebo jsou připraveni tak učinit.
  • Post-doktorského výzkumnika, výzkumnici (tedy již držitele titulu PhD. nebo ekvivaletní) nebo pokročilého studenta, studentku doktorského studia na univerzitě v Ukrajině (tedy zapsaného ve studiu, které směřuje k udělení titulu PhD.)
  • Mluvčí ukrajinského (neho ruského) a anglického jazyka
  • Výzkumníka, výzkumnici s ambicemi publikovat ve špičkových vědeckých časopisech v oborech byznys, management, ekonomie a organizační sociologie.

Zajímají vás témata, na kterých CWER pracuje? Ozvěte se do 15. listopadu 2022 vedoucímu centra na marko.orel@vse.cz. K e-mailu přiložte:

  • váš životopis (v anglickém jazyce);
  • krátký popis možného výzkumného záměru (cca 500 slov, anglicky);
  • seznam publikační aktivity (v procesu psaní nebo již publikované texty).

Podrobné informace o callu naleznete zde.