Výzkum

CERO se věnuje aplikovanému výzkumu zejména v oblastech souvisejících s regulací elektroenergetiky a plynárenství, s ekonomickými aspekty vývoje energetiky a se strategiemi v energetice.

Aplikovaný výzkum v programu THÉTA Technologické agentury ČR

  • Vývoj nových metodik regulace v podmínkách decentralizace (aplikační garant Energetický regulační úřad)
  • Zranitelný zákazník a energetická chudoba (aplikační garant Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR)
  • Vytvoření systémových řešení pro sektor plynárenství v České republice do roku 2050
    (aplikační garant Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR)
  • Lokální zdroje elektřiny a tepla v komunálním prostředí s možností ostrovního provozu (jako spoluřešitel v projektu ČVUT)

Výzkum pro veřejnou správu v programu BETA 2 Technologické agentury ČR

  • Hodnocení efektivity investic v regulovaných sektorech energetiky

Smluvní výzkum 

  • Elasticita cen pohonných hmot (pro potřeby Ministerstva průmyslu a obchodu ČR)
  • Elasticita cen zdrojů vytápění v domácnostech (pro potřeby Ministerstva průmyslu a obchodu ČR)