Vzdělávání

Výuka studentů Fakulty podnikohospodářské

Akreditované předměty

  • Strategie a fungování energetiky (bakalářský stupeň)
  • Ekonomika regulovaných odvětví (magisterský stupeň)

Připravované předměty

Připravujeme „Vedlejší specializaci“ zaměřenou na ekonomiku, regulaci a strategie v energetice

Ostatní vzdělávání

Pro partnery CERO, zástupce veřejné správy a odbornou veřejnost pořádáme odborné semináře zaměřené na regulaci v energetice, financování regulovaných sektorů, strategie vývoje energetických sektorů v České republice a Evropské unii, vývoj a inovace v energetice a jejich ekonomické dopady.