Základní informace

CERO je odbornou výzkumnou, vzdělávací a poradenskou institucí v oblasti ekonomiky regulovaných odvětví, ekonomiky energetiky a strategií
v energetice. CERO se zaměřuje zejména na účast ve výzkumných projektech zaměřených na regulační metody v energetice, ekonomiku a strategie energetických odvětví. Cílem CERO je vytvoření vzdělávacího programu pro studenty, ve kterém budou mít možnost se teoreticky i prakticky připravit na budoucí uplatnění v perspektivním a zajímavém oboru energetiky. CERO připravuje odborné semináře zaměřené na další vzdělávání odborníků v regulovaných sektorech energetiky a v dalších souvisejících oborech energetiky.

Activity CERO

  • výzkum v oblasti regulace, ekonomiky a strategií v energetice
  • podpora rozvoje znalostí a vzdělávání v oblasti ekonomiky regulovaných odvětví a regulace, ekonomiky a strategií v energetice
  • odborné poradenství v oblasti regulace, ekonomiky a strategií v energetice
  • spolupráce na přípravě legislativních řešení v oblasti regulace

Partneři CERO

GasNet
ČEZ Distribuce
NET4Gas
Pražská plynárenská Distribuce