Náš tým

Vedoucí centra @ doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D.
Ředitel laboratoře @ Ing. Mgr. Marek Vranka

student doktorského programu Podniková ekonomika a management; odborný asistent na Fakultě sociální věd UK; věnuje se behaviorálním intervencím, morální a sociální psychologii a spolupodílí se na replikačních studiích v psychologii; odpovídá za provoz laboratoře a správu databáze participantů

Spolupráce se soukromým a veřejným sektorem @ Mgr. Nikola Frollová

studentka doktorského programu Podniková ekonomika a management; věnuje se leadershipu, manažerskému rozhodování a psychologickým intervencím; odpovídá za smluvní výzkum a spolupráci s externími organizacemi

Členové týmu @ doc. Ing. Mgr. et Mgr. Štěpán Bahník, Ph.D.

docent Katedry managementu; věnuje se rozhodování, sociální a morální psychologii; dále programování (Python, R) a statistické analýze

@ doc. Ing. Marek Hudík, Ph.D.

docent na Katedře manažerské ekonomie; věnuje se teorii her, mikroekonomii a experimentální ekonomii

@ Mgr. Nicolas Say

student doktorského programu Podniková ekonomika a management; věnuje se behaviorálním intervencím a spolupodílí se na replikačních studiích v psychologii

@ Ing. Marcel Tkáčik

student doktorského programu Podniková ekonomika a management; věnuje se statistické analýze, programování (Python, Java, R) a textové analýze (strojovému učení)