Journal Club

V pátek mezi 16:00-17:00 se během semestru koná on-line Journal Club.

Jedná se neformální setkání, na němž se diskutují aktuální články z behaviorálních věd, organizační psychologie, manažerského rozhodování a podobných oborů.

Prezentující (diskutující, který článek navrhl) představí v cca 10 minutách hlavní myšlenky, metody či výsledky článku a následně ostatní diskutující sdílí své postřehy.

Vítáme zájemce o diskuzi i návrhy článků! Obraťte se na Marka Vranku. Zájemci obdrží průběžně doplňovaný harmonogram diskutovaných článků.