Journal Club

Journal Club (JC) se koná pátky 15:00-16:00 na Google Meet.

JC je skupina lidí, kteří se pravidelně setkávají k diskuzi a kritickému hodnocení vědeckých článků. Cílem JC je posílit schopnost kritického myšlení, rozvíjet schopnost hodnocení vědeckých zdrojů a zlepšit znalosti v oblasti, kterou klub pokrývá.

U JC našeho centra se jedná o oblasti morální a sociální psychologie, podvádění, politikaření, obchodní etiky, behaviorálních intervencí a metodologie společenských věd. Členové JC („hlavní diskutující“) na semestr vyberou významné články a připravují si na ně prezentace v délce cca 5-10 min., které shrnou přidanou hodnotu článku a následně moderují diskuzi. Během diskuse členové klubu diskutují o metodách výzkumu, zjištěných výsledcích a jejich významu pro vědu.

Vítáme zájemce o diskuzi i návrhy článků! Obraťte se na Marka Vranku. Připojte se na Google Meet.

Datum Článek Hlavní diskutující
17. 2. 2023 Why Do Companies Go Woke? Marek Vranka
24. 2. 2023 It’s not a lie if you believe the norm does not apply: Conditional norm-following and belief distortion Nicolas Say
3. 3. 2023 Petr Houdek
10. 3. 2023 The Problem of Purity in Moral Psychology Marek Vranka
17. 3. 2023 Discerning Saints: Moralization of Intrinsic Motivation and Selective Prosociality at Work Petr Houdek
24. 3. 2023 / ZMĚNA Toward Parsimony in Bias Research: A Proposed Common Framework of Belief-Consistent Information Processing for a Set of Biases Marek Vranka
31. 3. 2023 Enabling or Limiting Cognitive Flexibility? Evidence of Demand for Moral Commitment Nicolas Say
14. 4. 2023 How experimental methods shaped views on human competence and rationality Nicolas Say
21. 4. 2023 The wisdom of polarized crowds Petr Houdek
28. 4. 2023 Science through a tribal lens: A group-based account of polarization over scientific facts Marek Vranka
5. 5. 2023 ‘We’re all Born Naked and the Rest is Drag’: Spectacularization of Core Stigma in RuPaul’s Drag Race Nicolas Say
19. 5. 2023 From whom do we learn group norms? Low-ranking group members are perceived as the best sources Nicolas Say
26. 5. 2023 / ZRUŠENO
Values as Luxury Goods and Political Polarization Petr Houdek