Centrum laboratorního a experimentálního výzkumu (CEVÝZ)

Centrum využívá plně vybavenou velkokapacitní laboratoř pro výzkum v managmentu, marketingu, ekonomii, psychologii a příbuzných oborech. Zájemcům ze strany fakulty, vysoké školy a externím organizacím centrum poskytuje zázemí a služby spojené s přípravou, organizací, průběhem a vyhodnocením laboratorních výzkumů. Centrum aktivně podporuje užívání principů transparentní a otevřené vědy na FPH VŠE. Na činnosti centra se podílejí katedry managementu, manažerské psychologie, podnikání, marketingu, manažerské ekonomie a strategie.

Centrum vzniklo za podpodry kateder: manažerské psychologie, podnikání, marketingu, manažerské ekonomie a strategie.

 

Aktivity

  • Návrh a realizace laboratorních výzkumů pro soukromý a veřejný sektor
  • Konzultace vědecko-výzkumných návrhů a grantových projektů
  • Poskytování zázemí a know-how pro realizaci laboratorních výzkumů v rámci výzkumných a grantových projektů členů fakulty
  • Rozvoj mezinárodní výzkumné spolupráce
  • Zprostředkování výzkumné praxe studentům VŠE
  • Podpora důvěryhodnosti vědeckého výzkumu prostřednictvím dodržování principů „open science“ a jejich popularizace

Vedoucí centra

doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D. (petr.houdek@vse.cz)

Ředitel laboratoře

Ing. Mgr. Marek Vranka (marek.vranka@vse.cz)

Spolupráce se soukromým a veřejným sektorem

Mgr. Nikola Frollová (nikola.frollova@vse.cz)

Další členové týmu

doc. PhDr. Daniela Pauknerová,Ph.D. (Katedra manažerské psychologie)

doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. (Katedra podnikání)

Ing. Petr Bartoš (Katedra marketingu)

Ing. Marek Hudík, Ph.D. (Katedra manažerské ekonomie)

Ing. Patrik Sieber, Ph.D. (Katedra strategie)