Nabíráme účastníky do laboratorních i on-line experimentů; neváhejte se zaregistrovat do naší databáze.

 

Centrum laboratorního a experimentálního výzkumu (CEVÝZ) využívá plně vybavenou velkokapacitní laboratoř pro výzkum v managmentu, marketingu, ekonomii, psychologii a příbuzných oborech. Zájemcům ze strany fakulty, vysoké školy a externím organizacím centrum poskytuje zázemí a služby spojené s přípravou, organizací, průběhem a vyhodnocením laboratorních, on-line i terénních výzkumů. Centrum aktivně podporuje užívání principů transparentní a otevřené vědy na FPH VŠE.

Centrum vzniklo za podpodry kateder: managementu, manažerské psychologie, podnikání a manažerské ekonomie. V současnosti centrum spadá pod „excelentní týmy fakulty“ a naši členové: Štěpán Bahník, Nikola Frollová, Petr Houdek, Marek Hudík a Marek Vranka dlouhodobě řeší projekt „Nečestné chování v organizacích“.

 

Aktivity

 • Návrh a realizace terénních, laboratorních i on-line výzkumů pro soukromý a veřejný sektor
  • pro laboratorní a on-line experimenty využíváme vlastní experimentální desing, obvykle v programovacím jazyku Python, či open-source programy z-Tree a oTree či komerční Qualtrics
  • máme vlastní databázi participantů, pro specifické účastníky využíváme i komerční, veřejné či crowdsourcing databáze jako kupř. Prolific Academic či Amazon Mechanical Turk
  • terénní experimenty ve firmách probíhájí na základě memoranda o spolupráci či dobrozdání etické komise; realizovali jsme experimenty na neetické chování, produktivitu či pozornost
 • Školení v oblasti behaviorálních intervencí a v oblastech designu, implementace a vyhodnocení výzkumu (laboratorní, on-line, terénní)
 • Konzultace vědecko-výzkumných návrhů a grantových projektů
 • Rozvoj mezinárodní výzkumné spolupráce, pořádání výzkumných seminářů
 • Zprostředkování výzkumné praxe studentům VŠE v Praze
 • Podpora důvěryhodnosti vědeckého výzkumu prostřednictvím dodržování principů „open science“ a jejich popularizace

Vedoucí centra

doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D.

Spolupracující instituce

PLESS – Prague Laboratory for Experimental Social Sciences
CEBEX – Centrum pro behaviorální experimenty, Praha

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: