Marek Vranka a Nicolas Say se podíleli na výzkumu vlivu situačních faktorů na morální soudy

Přestižní časopis Nature Human Behaviour otiskl studii, která na mezinárodním panelu respondentů ověřovala, jaké faktory — osobní záměr či naopak kontextuální, situační faktory — ovlivňují lidské morální rozhodování.

Studie, jejíž spoluautory je Marek Vranka a Nicolas Say, potvrdila, že pakliže je v morálním dilematu nutné použít osobní zapojení a vědomý záměr, je takové chování vnímáno univerzálně deontologicky než když osobní zapojení není vyžadováno — pak je vnímáno spíše utilitárně. Výzkum dále ukázal, jak kultura země ovlivňuje další aspekty posuzování podobných morálních dilemat.