Nicolas Say se podílel na výzkumu strategií komunikace veřejného zdraví

Prestižní časopis Proceedings of the National Academy of Sciences otiskl studii, jejíž spoluautorem je Nicolas Say, zabývající se výzkumem strategií komunikace sociálního distancování.

Komunikace, která motivuje k sociálního odstupu byla během pandemie COVID-19 zásadní prioritou v oblasti veřejného zdraví. Tato kolaborativní studie testovala motivační vlastnosti sdělení o sociálním distancování, které buď podporovala svobodnou volbu a jednání, oproti těm, která měla spíše charakter nucení a zahnbování. Výzkum proběhl u 25 718 lidí v 89 zemích. Studie zjistila, že sdělení podporující autonomii snížuje pocit vzdorování doporučením sociálního distancování. Výzkum proběhl na mezinárodním a rozmanitém vzorku, může být proto podkladem pro komunikační strategie v oblasti veřejného zdraví v této i budoucích globálních zdravotních krizích.