Mikro případová studie udržitelné univerzity v Německu

Podíváme se na příklad výrazně udržitelné univerzity a řekneme si, co čekat od společného setkání ve čtvrtek 10.10. Nacházím se v kampusu Leuphana University, v Dolním Sasku, ve městě Lüneburg, které leží asi 40 km od Hamburku. Tahle vysoká škola je srovnatelná velikostí s VŠE. Má zhruba 10.000 studentů, čtyři fakulty, jednou z nichž je také zdejší „Fakulta podnikohospodářská“.

Jak už víme, modelová udržitelná univerzita zavádí udržitelný rozvoj do svých klíčových funkcí: do výuky, výzkumu, do spolupráce s praxí, a do vlastních operací, např. do správy svého kampusu, do nakupování nebo do nabídky v menze. Podívejme se, jak to vypadá tady.

Centrální budova Leuphana University

Semestr v Leuphana začíná až za 14 dní, takže je zatím klid, až na soustředění pro nové studenty. I přesto jsou na první pohled vidět určité rysy této university, které ji činí jednou z nejudržitelnějších institucí vysokého školství v Evropě a možná i na světě. Univerzita třeba pronajímá své střechy firmě, která je osadila fotovoltaikou a vyrábí elektřinu. Takhle čistě škola pokryje 20% své spotřeby. Dalším zdrojem pro výrobu energie a tepla je například biometan. Kampus univerzity je tzv. „Auto-armes“, neboli chudý na auta, ale bohatý třeba na jízdní kola. Aby mohli studenti komfortně přijíždět do školy veřejnou dopravou, byla tu zřízena speciální autobusová linka a zastávka. Přímo v kampusu se nachází biotop, kde má škola třeba včely. Místní menza vaří v průběhu semestru v bio kvalitě a v dodavatelském řetězci je položen akcent na místní dodavatele potravin. Leuphana získala několik certifikací udržitelnosti. Je „family friendly“, což se projevuje třeba tím, že v menze najdete velký dětský koutek, který je pravidelně využíván rodinami s dětmi. Je to Fair Trade univerzita, což mimo jiné znamená, že veškeré nakupování se provádí odpovědně a při rozhodování „co koupit“ se akcentují kritéria udržitelnosti.

Už od roku 2001 provádí škola každoročně audit eco-managementu EMAS a od roku 2014 je tzv. karbon neutrální univerzitou, což znamená, že přímo nebo nepřímo dokáže eliminovat své emise CO2, které, jak víme, přispívají ke klimatické změně. Udržitelnost se silně promítá i do výuky a výzkumu. Univerzita má celou fakultu udržitelnosti, která se na tuto problematiku specializuje a například z pohledu publikační činnosti a získávání financí od třetích stran je nejúspěšnější ze všech fakult. Zdejší FPH nyní zavádí nové vzdělávací programy jako jsou například účetnictví udržitelnosti. A škola nabízí už od roku 2003 MBA program zaměřený na management udržitelnosti.

Leuphana se systematicky věnuje udržitelnému rozvoji už 22 let. Ke zmíněným výstupům je potřeba přidat strategii udržtelnosti, která tvoří 1/3 celkové strategie školy, pevnou pozici manažerky udržitelnosti již od roku 2002, pravidelný reporting udržitelnosti, který probíhá už od roku 2007 a zakotvení udržitelnosti do institucionálního rámce univerzity například v podobě senátní komise a systému spolupracovníků, kteří jsou odpovědní za udržitelnost na každé fakultě.

Takže tolik pro inspiraci a teď se podívejme, co nás čeká ve čtvrtek 10.10., kdy se sejdeme v 10 hodin v Rajské budově k budování naší vize.

Co se bude na schůzce dít. Nejprve krátce shrneme stav bádání a rozdělíme si velkou vizi na několik menších segmentů. Pak se rozdělíme do skupin, abychom v menších týmech mohli propracovat dílčí vize. Nebudeme se přitom zabývat nijak současným stavem, ale ideálem, který bychom chtěli mít za 10 let. Nakonec si naši práci vzájemně představíme a okomentujeme.

 

Videopozvánka:

Leuphana se systematicky věnuje udržitelnému rozvoji už 22 let. Ke zmíněným výstupům je potřeba přidat strategii udržtelnosti, která tvoří 1/3 celkové strategie školy, pevnou pozici manažerky udržitelnosti již od roku 2002, pravidelný reporting udržitelnosti, který probíhá už od roku 2007 a zakotvení udržitelnosti do institucionálního rámce univerzity například v podobě senátní komise a systému spolupracovníků, kteří jsou odpovědní za udržitelnost na každé fakultě.