Pozvánka na sdílené budování Vize udržitelné FPH 2030

Zveme vás na speciální schůzku, kde chceme společně stavět vizi Udržitelné FPH 2030. Schůzka se uskuteční ve čtvrtek 10. října od 10 hodin v Rajské budově, místnost ještě upřesníme. Účast na schůzce přislíbil i pan děkan. Stavět společnou vizi Udržitelné FPH chceme z několika důvodů.

Jeden z nich je určitě akreditace EQUIS, která se zhruba z 1/3 věnuje právě udržitelnosti a odpovědnosti. Společná vize nám pomůže v této akreditaci dlouhodobě uspět.

Za druhé si myslíme, že FPH VŠE může jít příkladem a ukázat dalším fakultám, ale i vysokým školám, jak řešit problémy udržitelnosti a jak být odpovědnou institucí v oblasti vysokého školství. Na společné schůzce, kterou nás bude provázet profesionální facilitátor, se sejdeme za měsíc. Jako příprava nám budou sloužit dvě videa, první z nich právě sledujete.

Co je udržitelná univerzita?

Vědci se této problematice věnují intenzivně zhruba posledních 20 let. Jedná se tedy o velmi mladou oblast. Nicméně za tu dobu už vykrystalizovala docela jasná představa. Taková modelová udržitelná univerzita je napojená svými aktivitami na rozvíjející se globální diskurs o udržitelnosti a zavádí udržitelný rozvoj do svých klíčových funkcí, tedy především do výuky, výzkumu, do spolupráce s komunitou a obecně s praxí, a do vlastních operací, tedy do správy svého kampusu, do nakupování, do nabídky v menze a tak dále. Aby toto mohla univerzita dělat, musí mít odhodlané a kompetentní aktéry, kteří budou udržitelný rozvoj prosazovat do tzv. institucionální rámce, tedy zasazovat udržitelný rozvoj právě do vize, mise, politik, pravidel a cílů univerzity.

Videopozvánka:

Zveme vás na speciální schůzku, kde chceme společně stavět vizi Udržitelné FPH 2030. Schůzka se uskuteční ve čtvrtek 10. října od 10 hodin v Rajské budově, místnost ještě upřesníme. Účast na schůzce přislíbil i pan děkan. Stavět společnou vizi Udržitelné FPH chceme z několika důvodů.