Spustili jsme budování vize udržitelné FPH 2030

Za účasti prof. Ivana Nového, děkana FPH, prof. Jiřího Hnilicy, prorektora pro mezinárodní vztahy a informační systémy VŠE a Dr. Stanislava Háši, vedoucího Katedry managementu FPH VŠE bylo odstartováno participativní budování vize udržitelné FPH 2030. Facilitovaného setkání, které organizovala Katedra managementu a Centrum managementu udržitelnosti FPH se zúčastnilo celkem 20 osob včetně studentů.

Udržitelnost a funkce fakulty

Úvodem byly představeny příležitosti, které může dlouhodobá vize udržitelné FPH přinést ve vztahu ke studentům, firmám, zaměstnancům fakulty, a pro úspěch v akreditaci EQUIS. Následovala pasáž orientující účastníky ve stavu bádání v tématu udržitelné univerzity. Jedná se tedy o velmi mladou oblast výzkumu. Nicméně za tu dobu už vykrystalizovala docela jasná představa. Modelová udržitelná univerzita je napojená svými aktivitami na rozvíjející se globální diskurs o udržitelnosti a zavádí udržitelný rozvoj do svých klíčových funkcí, tedy především do výuky, výzkumu, do spolupráce s komunitou a obecně s praxí, a do vlastních operací, tedy do správy svého kampusu, do nakupování, do nabídky v menze a tak dále. Aby toto mohla univerzita dělat, musí mít odhodlané a kompetentní aktéry, kteří budou udržitelný rozvoj prosazovat do tzv. institucionální rámce, tedy zasazovat udržitelný rozvoj právě do vize, mise, politik, pravidel a cílů univerzity.

Po seznámení se stavem bádání přišla hlavní interaktivní část setkání, kde se přítomní rozdělili do tří týmů a vytvářeli „sub-vize“ pro oblasti výuky, výzkumu, provozu kampusu, spolupráce s praxí a institucionálního rámce. Na závěr došlo k vzájemnému představení vizí a diskusi.

Organizátoři akce počítají s pokračováním tohoto procesu, kdy dojde k vytvoření pracovní skupiny nebo komise pro udržitelnou FPH, která bude složená ze zástupců jednotlivých kateder a připraví vizi k dalšímu projednání.