Výzkumný projekt Influencer monitor

Smyslem výzkumu je přinést manažerům, kteří jsou ve firmách zodpovědní za marketingovou komunikaci, vhled do života a chování mladých lidí na sociálních sítích.

Šetření probíhá na cílové skupině mladých lidí v ČR ve věku 15-34 let a je reprezentativní. Každoročně realizujeme 2 vlny, výstupy jsou k dispozici vždy v červnu a v prosinci. Používáme ve všech vlnách stejnou metodiku, sledujeme trendy.

Ptáme se mladých lidí, jaké sociální sítě využívají, které osobnosti (influencery) na nich sledují, jak jsou tyto osobnosti oblíbené.

Výsledky výzkumu jsou v přehledné zprávě za každou jednotlivou vlnu, lze dodat i kompletní datové podklady ke každé vlně.

 

Ukázky z výzkumných zpráv: