Influencer monitor – výsledky 2. vlny

V červnu jsme dokončili druhou vlnu periodického výzkumu Influencer monitor. Sledujeme vnímání osobností online světa mladými lidmi. Výzkum přináší detailní informace o aktuální oblibě tzv. influencerů, o produktových kategoriích, se kterými si je mladí spojují a o využívání různých sociálních sítí.
Studie je realizována Centrem marketingového výzkumu a tržních analýz, které působí při Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Jedná se o reprezentativní výzkumné šetření na cílové skupině mladých lidí ve věku 15-34 let. Vedoucím tohoto prakticky zaměřeného výzkumného projektu je doc. Radek Tahal. Posláním výzkumu, který je realizován periodicky, vždy dvakrát do roka, je přinést informace, které jsou využitelné zejména pro profesionály v oblasti marketingové komunikace. Výzkum volně navazuje na předchozí úspěšný výzkum Celebrity monitor, který byl na Fakultě podnikohospodářské VŠE doc. Tahalem realizován po dobu šesti let.

Podle aktuální vlny výzkumu je pro mladé lidi, v rámci sledované věkové skupiny 15-34 let, nejvýraznější osobností sociálních sítí Leoš Mareš, kterého zmínil každý pátý respondent, následuje Kovy, Kazma a Nikol Štíbrová (tu zmiňují zejména dívky a zároveň u ní nejsilněji deklarují, že by ji chtěli vídat ještě častěji než doposud). Při podrobnější analýze podle věkových pásem, v rámci sledované cílové skupiny, je ale Kovy největším idolem nejmladších respondentů ve věku 15-19 let. Zajímavá je i analýza, ze kterých platforem jsou osobnosti známé; zatímco Leoš Mareš je spojován výhradně s Instagramem, Kovy vévodí Youtubu. Výzkum sleduje i řadu dalších parametrů spojených s oblibou sociálních sítí, například, že sítě Myspace nebo Flicker využívá zatím méně než 5 % mladých, ale zároveň využívání všech sociálních sítí neustále roste.