Influencer monitor – výsledky 3. vlny

V prosinci jsme dokončili třetí vlnu periodického výzkumu Influencer monitor. Sledujeme vnímání osobností online světa mladými lidmi.
Studie je realizována Centrem marketingového výzkumu a tržních analýz. Jedná se o reprezentativní výzkumné šetření na cílové skupině mladých lidí ve věku 15-34 let. Vedoucím tohoto prakticky zaměřeného výzkumného projektu je doc. Radek Tahal. Posláním výzkumu, který je realizován vždy dvakrát ročně, je přinést informace využitelné v oblasti marketingové komunikace. Výzkum volně navazuje na předchozí úspěšný výzkum Celebrity monitor, který byl na Fakultě podnikohospodářské VŠE doc. Tahalem realizován po dobu šesti let.

Podle aktuální vlny výzkumu je pro mladé lidi, v rámci sledované věkové skupiny 15-34 let, opět nejvýraznější osobností sociálních sítí Leoš Mareš, kterého zmínil každý čtvrtý respondent, následuje Kovy, Nikol Štíbrová a Kazma. Ženy napříč všemi věkovými skupinami nejčastěji sledují influencery na Instagramu. Stejné platí i u mužů ve věku 27-34 let. Naopak muži ve věku
15–26 let sledují influencery nejvíce na YouTube.
Za skokana roku může být označen politik Dominik Feri. Zmínilo jej 12 % respondentů, oproti 2–3 % v minulých vlnách. Je spojován výhradně se sítí Instagram. Ukazuje se, že sociální sítě jsou účinnou cestou, jak zapojit mladou generaci do veřejného dění.