5. veřejná soutěž ÉTA

Technologická agentura ČR vyhlásila pátou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.
Centrum marketingového výzkumu do této výzvy připravuje návrh projektu na téma Inovace ve společenských, ekonomických a enviromentálních aspektech elektromobility.
Aplikační garanci
přislíbila společnost Smart City Innovations Institut, z.ú.
Tento výzkumný projekt navazuje na předchozí výzkumy členů řešitelského týmu na související téma. Jedná se například o: FORMÁNEK, T., TAHAL, R. (2020). Socio-Demographic Aspects Affecting Individual Stances towards Electric and Hybrid Vehicles in the Czech Republic. Central European Business Review. 9(2), s. 78–93. a o další komerčně zaměřené výzkumy na téma sdílené ekonomiky v oblasti elektromobility.