Start přihlášek do soutěže CHYTRÁ MĚSTA

Přinášíme aktuální informace o soutěži CHYTRÁ MĚSTA, ke které Centrum Marketingového Výzkumu poskytuje záštitu.

Letos se uskuteční již V. ročník soutěže CHYTRÁ MĚSTA 2021, v níž se opět mohou mezi sebou poměřit zajímavá řešení v oblasti Smart City. Do letošního V. ročníku soutěže CHYTRÁ MĚSTA 2021 se mohou zapojit kromě měst, obcí a regionů také dodavatelé chytrých řešení, ať již v podobě projektu, modelu nebo vize. Přihlášeny tedy mohou být nejen již realizované projekty, ale také záměry či vize, které zatím realizovány nebyly.

Soutěž CHYTRÁ MĚSTA 2021 probíhá stejně jako její předcházející ročníky za významné podpory a pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, které je gestorem zavádění konceptu Smart Cities do českých měst a regionů a také s podporou a záštitou Svazu měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR. Záštitu letošnímu ročníku poskytly také Národní centrum energetických úspor, z.s., Centrum marketingového výzkumu a tržních analýz při Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, Centrum Města Budoucnosti CIIRC  a také Czech Smart City Cluster, z.s. Klíčovým partnerem letošního ročníku soutěže se opět stejně jako v předcházejících letech stala společnost ČEZ ESCO, a.s. a také společnost Axians redtoo s.r.o., dále mezi partnery letošního ročníku patří společnost DHI a.s., REGUTEC a.s. a iNexia, s.r.o., jakož i další odborné organizace a experti z oblasti Smart City.

Novinkou letošního ročníku soutěže CHYTRÁ MĚSTA 2021 je Smart City Hub, který sdružuje veškeré přihlášené projekty za všechny ročníky trvání soutěže a umožní tak jednodušší a efektivnější sdílení dobré praxe prostřednictvím projektů a řešení, jež procházejí již pátým rokem certifikační platformou soutěže CHYTRÁ MĚSTA.

Přihlášky můžete podávat od 7. 4. 2021 do 30. 6. 2021, a to na internetové adrese www.soutezchytramesta.cz/přihláška.