V. ročník soutěže Chytrá města 2021 zná své finalisty

Soutěž Chytrá města 2021 pořádaná nevládní neziskovou organizací Smart City Innovations Institut, z.ú., již zná své finalisty.

Centrum marketingového výzkumu a tržních analýz poskytlo záštitu letošnímu V. ročníku, do kterého měly možnost svá chytrá řešení přihlásit obce, města, regiony, soukromé společnosti či fyzické osoby. Přihlašovatelé vstupovali do soutěže se svými řešeními v podobě projektu, modelu nebo vize. Do soutěže byly zařazeny nejen již existující projekty, ale i záměry či vize, jejichž realizace je teprve v přípravě.

Všechna přihlášená řešení hodnotila Odborná porota soutěže, kterou tvořilo 27 odborníků v oblasti Smart City z řad veřejného sektoru, municipalit, technologických lídrů v oblasti Smart City a akademické sféry. Při hodnocení porotci zohledňovali soulad řešení s principy a pilíři Smart City. Mezi pilíře hodnocení patřila kritéria proveditelnosti, udržitelnosti, prokázaných úspor, otevřenosti dat a zapojení veřejnosti.

Ocenění budou udělena celkem v deseti kategoriích: Idea, Model, Projekt pro obec do 10 tisíc obyvatel, Projekt pro město s 10 až 50 tisíc obyvateli, Projekt pro město s 50 až 200 tisíc obyvatel, Projekt pro město s více než 200 tisíc obyvatel, Projekt pro region, Projekt celostátního významu a Mezinárodní projekt. Oceněny budou taktéž významné osobnosti z veřejného i soukromého sektoru. V rámci každé kategorie jsou vybráni Odbornou porotou dva finalisté, z nichž bude na Slavnostním předávání konaném dne 2. 12. 2021 vyhlášen jeden vítěz:

 • Idea využití vodního toku“ (přihlašovatel Smart Písek, organizační složka),
 • „Chytré Veselí nad Moravou“ (přihlašovatel město Veselí nad Moravou).
 • Portál životních situací“ (přihlašovatel město Rožnov pod Radhoštěm),
 • „FVE jako služba za 1,- Kč“ (přihlašovatel ČEZ ESCO a.s.).
 • Aplikace Živé Milevsko“ (přihlašovatel město Milevsko),
 • „(Ne)chytré osvětlení“ (přihlašovatel obec Kašnice).
 • FVE jako služba pro Škoda Auto“ (přihlašovatel ČEZ ESCO a.s.),
 • „Přestupní terminál Šumperk“ (přihlašovatel město Šumperk).
 • Webová aplikace „Traffic Modeller“ (přihlašovatel RoadTwin s.r.o.),
 • „Vytvoření a provozování městské sítě IoT na platformě LoRaWan (přihlašovatel Správa informačních technologií města Plzně, příspěvková organizace).
 • Aplikace Monitor úniků pro SmVaK Ostrava a.s.“ (přihlašovatel DHI a.s.),
 • „Dotační tituly nabízené městem na podporu zelenějšího Brna“ (přihlašovatel Magistrát města Brna).
 • Jak snížit CO2 emisní stopu“ (přihlašovatel Axians redtoo s.r.o.),
 • „Vzdálená správa dopravního značení“ (přihlašovatel Operátor ICT a.s.).
 • Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy“ (přihlašovatel Jihomoravský kraj),
 • „Smart village Starovice“ (přihlašovatel EG.D, a.s.).
 • „Fengoo IoT platforma“ (přihlašovatel NetVoice s.r.o.),
 • Inteligentní a bezkontaktní sledování aktivity spotřebičů a odběru elektrické energie – aplikace IoT pro chytrá města (přihlašovatel Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze).
 • Mgr. Jiří Nantl, LL.M., náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblasti vzdělávání a strategie chytrého regionu,
 • doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D., vedoucí Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity a hlavní garant projektu Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“,
 • Ing. David Škorňa, expert pro oblast Smart Cities Svazu měst a obcí České republiky,
 • PhDr. Věra-Karin Brázová, vedoucí oddělení urbánní politiky a strategií odboru regionálního rozvoje Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.
 • Ing. arch. Eva Le Peutrec, architektka,
 • Ing. Marek Maťa, obchodní ředitel DHI a.s.,
 • Mgr. Martin Ander, Ph.D., vedoucí programů adaptace na změnu klimatu Nadace Partnerství,
 • Ing. Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Chytrá města se uskuteční 2. 12. 2021 v prostorách Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze.