Pozvánka na workshop „Jak podpořit růst firmy marketingovým výzkumem“

Centrum marketingového výzkumu a tržních analýz Vás zve na workshop

Jak podpořit růst firmy marketingovým výzkumem

Workshop je určen firmám, které vyrostly do určité velikosti, chtějí se dále rozvíjet a municipalitám, které zařadily do realizace svých programů nová společenská témata jako jsou zelená řešení, společensky odpovědný rozvoj a udržitelnost.

Co Vám workshop přinese? 

 • Budete vědět, kolik do výzkumu investovat, abyste za něj neutratili zbytečně moc, nebo naopak abyste se kvůli drobné úspoře nepřipravili o zásadní doporučení a informace.
 • Odnesete si tipy, které výzkumy můžete jednoduše a efektivně realizovat vlastními silami.
 • Budete vědět, jak napsat výstižně požadavek na realizaci výzkumu, jak efektivně komunikovat s výzkumnou agenturou.

Program 

 • Jak zjistím, jak se konkurence chová ke svým zákazníkům, abych mohl to dobré použít také a toho špatného se vyvarovat?
 • Pokud chci inzerovat v médiích, v jakých, za kolik? Jak vytvořím úspěšnou komunikaci a jak vůbec její úspěch měřit?
 • Jak se jednoduše zeptat na preference svých potenciálních zákazníků?
 • Jak přizpůsobit nabídku různým klientským skupinám (segmentům) a jak tyto segmenty vlastně najít a zjistit, čím se vyznačují?
 • Optimalizace cen. Při jaké ceně produktu/ služby dosáhnete největšího zisku nebo při jaké kombinaci produktů (balení, příchutí) nebo nabídek zasáhnete největší část trhu s nejnižšími náklady?
 • Jakým způsobem se mohu dostat k zajímavým technologiím, jako je oční kamera nebo neuromarketing, a v čem mohou být pro naši firmu užitečné?
 • Jakým způsobem mohu sledovat zákaznickou zpětnou vazbu a jak na ni mám efektivně reagovat?
 • Jakým způsobem zajistit, abys personál dodržoval prodejní standardy a jak tato pravidla dále vylepšovat a vymáhat?
 • Jak zjistím, zda zákazníci zaznamenali změny v nabídce, službách, zákaznické péči a jak tato zjištění efektivně využít?

Workshop proběhne 11.5. 2022, v čase 9 – 13, v prostorách VŠE v Praze na Žižkově (možnost online účasti)

Účastnický poplatek je 1900 Kč (včetně DPH).

TERMÍN 11.5.2022 JE JIŽ NAPLNĚN. MŮŽETE SE PŘIHLAŠOVAT NA TERMÍN 15.11.2022.

Registrovat se můžete prostřednictvím formuláře zde:

  Workshop povede Radek Tahal s týmem spolupracovníků:

  doc. Mgr. Radek Tahal, Ph.D.

  Pracuje na katedře marketingu na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze. Je garantem oboru marketingový výzkum a vedoucím Centra marketingového výzkumu a tržních analýz. Věnuje se pedagogické činnosti, realizaci aplikovaného smluvního výzkumu, publikoval desítky odborných článků a studií.

  Mgr. Tereza Šimečková

  Od roku 2021 je předsedkyní představenstva výzkumné agentury Nielsen Admosphere. Vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu UK. Věnuje se zejména mediálním výzkumům a měřením, dále výzkumům trhu a veřejného mínění. Úzce spolupracuje s Centrem marketingového výzkumu na VŠE v Praze v rámci pedagogické a výzkumné činnosti, vystupuje jako klíčová osoba za oblast mediálního výzkumu na mezinárodních konferencích.

  Mgr. et Mgr. Anežka Kunštátová

  Pracuje jako Partner ve výzkumné a marketingové agentuře G82, s.r.o. Zkušenosti sbírala v akademické sféře jako výzkumnice a odborná editorka Centra pro výzkum veřejného mínění (AV ČR). Profesně se specializuje na segmentace zákazníků, testování a vyvíjení komunikace, zejména pro firmy z oblasti telekomunikací, retail a FMCG. Ve firmě G82 řídí syndikované studie společenských nebo životně-stylových témat (např. Ekologické motivace ve spotřebitelském chování, Reakce zákazníků a firem na pandemii, Typy rodin a rodičovství, Generace Silver Heroes apod.)

  Ondřej Herink

  Ve společnosti G82, s.r.o. zastává funkci UX/Neuro/Insight manažera a je zodpovědný za využívání a rozvoj moderních výzkumných metod. Je průkopníkem eye-trackingu v ČR. Řídil kvalitativní oddělení různých výzkumných agentur. Spoluzakládal neuromarketingová měření ve společnosti GfK. Dlouhodobě pomáhá UX výzkumem optimalizovat weby a aplikace hlavních hráčů z finančního sektoru. Jak sám říká, pro skutečný obrázek zákaznického uvažování a chování se nestačí jen ptát. Více o našem intuitivním jednání (Kahnemanův Systém 1) prozradí náš mozek, oči, kůže. Nejen o těchto tématech přednáší na VŠE a dalších odborných konferencích.