3. výzva programu THÉTA TA ČR

Technologická agentura ČR vyhlásila  třetí veřejnou soutěž programu pro aplikovaný výzkum v energetice THÉTA. CERO do této výzvy připravuje návrh projektu na vytvoření metodických nástrojů pro hodnocení ekonomicky oprávněných nákladů v regulaci elektroenergetiky a plynárenství a návrh projektu na téma energetické gramotnosti. Pro oba projekty budeme žádat o aplikační garanci Energetický regulační úřad.