Aktuality

Konference Lokální zdroje elektřiny a tepla v komunálním prostředí s možností ostrovního provozu 2024

Dne 12. června 2024 proběhne ve Zlíně veřejná část konference Lokální zdroje elektřiny a tepla v komunálním prostředí s možností ostrovního provozu 2024. Konference  je pořádána v rámci výzkumného projektu TK01030082 podpořeného TAČR v programu THÉTA. Hlavním řešitelem projektu je FS ČVUT, CERO VŠE je spolu s FEL ZČU a Krajskou nemocnicí T. Bati spoluřešitelem […]

Konference Lokální zdroje elektřiny a tepla v komunálním prostředí s možností ostrovního provozu 2024

Hodnocení investic v plynárenství

CERO pořádá dne 13.10. 2019 pro své partnery odborný seminář na téma hodnocení investic a investičních plánů v regulovaných sektorech plynárenství. Na semináři budou prezentovány přístupy jednotlivých evropských úřadů k této problematice a také představa českého Energetického regulačního úřadu o zavedení nástrojů k regulaci v oblasti hodnocení investic a investičních plánů v plynárenství. Se zástupci […]

Hodnocení investic v plynárenství

3. výzva programu THÉTA TA ČR

Technologická agentura ČR vyhlásila  třetí veřejnou soutěž programu pro aplikovaný výzkum v energetice THÉTA. CERO do této výzvy připravuje návrh projektu na vytvoření metodických nástrojů pro hodnocení ekonomicky oprávněných nákladů v regulaci elektroenergetiky a plynárenství a návrh projektu na téma energetické gramotnosti. Pro oba projekty budeme žádat o aplikační garanci Energetický regulační úřad.

3. výzva programu THÉTA TA ČR

Energetika v bakalářském programu

V letním semestru bude zahájena výuka nového předmětu  v bakalářském programu s názvem Strategie a fungování energetiky. Předmět komplexním způsobem představuje strategie a fungování energetiky v České republice. V rámci předmětu budou podrobněji představena odvětví elektroenergetiky a plynárenství včetně vysvětlení fungování jednotlivých trhů a regulace v energetice. Cílem předmětu je seznámit studenty s globálními strategiemi […]

Energetika v bakalářském programu

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: