Energetika v bakalářském programu

V letním semestru bude zahájena výuka nového předmětu  v bakalářském programu s názvem Strategie a fungování energetiky. Předmět komplexním způsobem představuje strategie a fungování energetiky v České republice. V rámci předmětu budou podrobněji představena odvětví elektroenergetiky a plynárenství včetně vysvětlení fungování jednotlivých trhů a regulace v energetice. Cílem předmětu je seznámit studenty s globálními strategiemi a trendy vývoje technologií v energetice a ukázat dopady politických rozhodnutí na energetiku a následně na ekonomiku. Díky účasti externích odborníků a Centra ekonomiky regulovaných odvětví na výuce a přípravě předmětu je zajištěna přímá propojenost výuky s praxí.