Hodnocení investic v plynárenství

CERO pořádá dne 13.10. 2019 pro své partnery odborný seminář na téma hodnocení investic a investičních plánů v regulovaných sektorech plynárenství. Na semináři budou prezentovány přístupy jednotlivých evropských úřadů k této problematice a také představa českého Energetického regulačního úřadu o zavedení nástrojů k regulaci v oblasti hodnocení investic a investičních plánů v plynárenství. Se zástupci partnerů bude diskutován současný přístup regulovaných společností k oblasti investic.